c S
Predlog za spremembo študentskega dela 07.08.2019

Namen študentskega ali dijaškega dela je v pridobivanju delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka. Študentsko delo se namreč opravlja v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) na podlagi ustrezno izpolnjene napotnice s strani organizacije oziroma delodajalca, ki posredujejo začasna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena ZZZPB.

Študentsko delo je trenutno razpršeno v več zakonih. Glavni zakon, ki ureja začasno in občasno delo študentov in dijakov (v nadaljevanju: študentsko delo) je urejeno v ZZZPB. Določbe glede študentov so opredeljene tudi v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD), ki ga dopolnjuje še Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (v nadaljevanju: Pravilnik). In nenazadnje je študentsko delo urejeno tudi v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki določa minimalno bruto urno postavko za študentsko delo ter višino in delitev koncesijske dajatve.

V skladu z veljavno ureditvijo se minimalna postavka usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem. Na ta način se je letna postavka od leta 2015 do danes dvignila za 8,6 odstotka (to je 39 centov), minimalna plača pa se je dvignila za več kot 12 odstotkov.

Poslanci Levice so dne 2. julija 2019 v Državni zbor po rednem postopku vložili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ. Predlog ZUJF namreč predvideva višanje minimalne urne postavke za študentsko delo iz 4,13 evra neto (4,89 eur bruto) na minimalno 4,99 evra neto (minimalno 5,9 eur bruto).[1] Ob tem bi se naj bruto urna postavka usklajevala z višino minimalne plače, kar pomeni, da ko bi se spreminjala minimalna plača, bi se naj za enak odstotek spremenila tudi bruto urna postavka za študentsko delo.

Pri obeh zgoraj omenjenih ukrepih gre za ukrepanje proti socialnemu dampingu in izkoriščanju študentskega dela v namene izigravanju določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v smeri prikritega  delovnega razmerja. Dejstvo je, da se študentsko delo žal velikokrat uporablja za znižanje stroškov dela in obid zakonskih določb delovno pravne zakonodaje, ki delodajalcem omogoča da raje »zaposli«[2] študenta kot zaposli osebo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Velikokrat se potem izkaže, da tak študent opravlja vsa dela, ki jih oziroma bi jih opravljala oseba v rednem delovnem razmerju. S tem ukrepom bi se namreč dvignila minimalna bruto urna postavka za vse tiste, ki opravljajo občasno in začasno delo dijakov in študentov na raven, ki bo ustrezala prejemkom delavcev, ki so zaposleni za minimalno plačo in vanjo ustrezno vključila že priznana pravica do povračila za malico in prevoz, pri čemer bi se naj bruto urna postavka študentskega dela usklajevala z gibanjem minimalne plače v tekočem letu.

Kot tretji predlog ZUJF-a pa je predlagano, da se naj vsem, ki opravljajo začasna in občasna dela, dodajo tudi dodatki za nočno delo, delo v nedeljo in delo na proste dneve po zakonu in to na enak način in v višini, kot to velja za delavce, ki so v rednem delovnem razmerju pri delodajalcu. Namreč trenutno je študentsko delo plačano enako ne glede na to, kdaj opravljajo svoje delo. Plačilo za delo je enako, če ga študent oziroma dijak opravlja med tednom, ponoči, ob vikendih, praznikih. Seveda tako delo vpliva tudi na kakovost izobraževanja teh študentov, saj bi vsak študent naj stremel k temu, da čimprej diplomira, kar včasih ni možno, saj je zaradi slabšega socialnega stanja primoran opravljati študentsko delo. Uzakonitev takih predlogov bi pripomogla ne samo k boljšemu materialnemu stanju študentov in dijakov, temveč tudi k pravočasnemu zaključku študijskih obveznosti.

Navedene spremembe bi namreč vodile v boljše materialno stanje študentov kakor tudi k njihovemu čimprejšnjemu dokončanju študija. Nenazadnje bi se s podražitvijo študentskega dela prav tako zajezilo »zaposlovanje«[3] študentov in dijakov pri delodajalcih, ki študentsko delo velikokrat uporabljajo za znižanje svojih stroškov dela z namenom, da se izognejo  sklepanju rednih zaposlitev, ki temeljijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?[1] https://www.studentski-servis.com/studentsko-delo

[2] Študenti in dijaki namreč niso zaposleni pri delodajalcu, saj niso z njim v rednem delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

[3] Študenti in dijaki namreč niso zaposleni pri delodajalcu, saj niso z njim v rednem delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi.