c S
Davčni vidiki prejema dividend 02.07.2019 Obdavčitev prejemnika je odvisna od tega, ali je prejemnik fizična ali pravna oseba. Za fizične osebe velja Zakon o dohodnini (ZDoh-2), za pravne osebe pa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).


Prejemnik je fizična oseba

Dividenda je ena od vrst dohodkov iz kapitala, kot dividenda se štejejo tako dividende kot tudi drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža. Dohodki iz kapitala so skladno s 132. členom ZDoh-2 obdavčeni po stopnji 25 odstotkov in se ne vštevajo v letno davčno osnovo, torej je obdavčitev dokončna in nanjo ne vplivajo drugi doseženi dohodki (npr. iz plač). Kadar je izplačevalec dividende slovenska pravna oseba, prejemnik fizična oseba pravzaprav nima druge obveznosti kot izplačevalcu sporočiti svojo davčno številko in transakcijski račun. Po postopkovnih določbah zakona namreč opravi davčni odtegljaj in ga plača tisti, v čigar breme je dohodek izplačan, torej izplačevalec dividende, dividendo pa mora skladno s 23.a členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku nakazati na transakcijski račun prejemnika, kadar gre za zneske 50 evrov in več.

Če pa je dividendo fizična oseba prejela iz tujine in izplačevalec ni tudi plačnik davka, mora fizična oseba tak dohodek napovedati pri FURS in dohodnino ugotovi davčni organ z odločbo. Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, pri tem pa lahko hkrati tudi uveljavlja odbitek za ustrezni znesek plačanega davka v tujini ali oprostitev po mednarodni pogodbi. V tem primeru so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti zunaj Republike Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka in o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. Če davčni zavezanec do roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine še ne razpolaga z ustreznimi dokazili, lahko ustrezna dokazila predloži naknadno. Napoved se odda na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od dividend (obrazec DOHKAP št. 3).

Zakon o dohodnini ureja tudi eno posebnost, in sicer za tiste fizične osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti. Te osebe prejetih dividend ne vključijo med svoje prihodke, torej dividende ne morejo biti obdavčene v sklopu dohodkov iz dejavnosti, temveč bo za ta dohodek, četudi bi ga dosegel samostojni podjetnik, vedno veljalo, da je to dohodek iz kapitala in se torej ne neodvisno od drugih dohodkov obdavči po stopnji 25 odstotkov, torej zunaj sfere podjetnikovega podjetja.


Prejemnik je pravna oseba

Pravna oseba prejete dividende izkaže med finančnimi prihodki,..


Nadaljevanje članka za naročnike FinD-INFO >> Kristinka Vukovič: Davčni vidiki prejema dividend, Inštitut za računovodstvo


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se in preberi celoten članek brezplačno.