c S
Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora
Klemen Šivic Davčni svetovalec (TAXGROUP) ksivic@taxgroup.si
09.07.2019

Podjetje je organiziralo kongres/izobraževanje, ki je imelo kotizacijo. Na kongresu so bili tudi razstavljavci iz tujine (Hrvaška, davčni zavezanci), ki jim bodo računali najem razstavnega prostora. Ali pri obračunu DDV upoštevajo 29/1 člen ali  25/1 člen ZDDV-1?

Pri opravljanju storitev povezanih z nepremičninami, je (poleg ZDDV-1) treba upoštevati še izvedbeno Uredbo Sveta (EU) št. 1042/2013, z dne 7.10.2013, ki podrobneje opredeljuje pravila glede kraja opravljanja storitev (vir: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1042& from=EN).

Mnenje

Storitve, povezane z nepremičninami, iz člena 47 Direktive 2006/112/ES vključujejo samo tiste storitve, ki so dovolj neposredno povezane z zadevno nepremičnino.

Med storitve, ki se ne štejejo za dovolj neposredno povezane z nepremičnino spadajo tudi sledeče storitve: zagotavljanje mest za stojnice na sejmišču ali razstavnem prostoru, skupaj z drugimi povezanimi storitvami, ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov, na primer oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, zagotavljanje strojev, polaganje kablov, zavarovanje in oglaševanje.

Vsled navedenemu se pri zaračunavanju storitev »najema« mesta na razstavnem prostoru DDV zavezancu iz druge države EU pri določanju kraja opravljanja storitev uporabi splošno pravilo, ki izhaja iz 25. člena ZDDV-1.


Nadaljevanje članka za naročnike FinD-INFO >> Klemen Šivic: Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.


Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.