c S
Pripoznanje prihodkov ob prodaji nepremičnine 18.06.2019

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da njena stranka ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. To, po navedbah naročnice pomeni, da njena stranka ne sme prekoračiti 50.000 EUR prihodkov letno. Naročnica nadalje navaja, da je podjetnik kupil stanovanje in ga naprej prodal, in sicer preko s.p. Naročnico zanima ali se med prihodke všteva celotna kupnina ali samo razlika v ceni med nabavno in prodajno ceno.  Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

Samostojni podjetnik pri opravljanju svoje dejavnosti lahko uporablja nepremičnine na več načinov, in sicer:

  • jih poseduje, ko so v funkciji osnovnih sredstev ali naložbenih nepremičnin;
  • jih najema ali oddaja v najem;
  • vlaga v najete nepremičnine;
  • jih obravnava kot zalogo, saj jih gradi z namenom prodaje na trgu ali z njimi trguje.

Navedene situacije se pri podjetniku obravnavajo povsem enako kot pri družbah in drugih vrstah organizacij, enaka so tudi pravila vrednotenja. Posebnosti, ki veljajo za podjetnika, se nanašajo le na vnos nepremičnin iz njegovega gospodinjstva v podjetje in iz podjetnikovega podjetja v gospodinjstvo.

Iz vprašanja naročnice razumemo, da je podjetnik kupil in prodal nepremičnino, torej je ni prenesel iz gospodinjstva.

Posledično velja, da  če podjetnik vodi poslovne knjige, jih lahko vodi zgolj na podlagi slovenskih računovodskih standardov. Zanj veljajo tako uvod kot vsi splošni računovodski standardi, posebnosti knjig zanj kot tudi njegovega računovodskega in s tem letnega poročila pa ureja poseben slovenski računovodski standard SRS 30 (2016) – Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih.

Skladno s pojasnilom DURS št. 4200-79/2010 z dne 24.9.2010 velja, da se prihodki izkažejo v višini razlike med prodajno in davčno vrednostjo nepremičnine, ki je enaka knjigovodski vrednosti nepremičnine, razen v primeru, če v preteklih obdobjih obračunana amortizacija za poslovne namene ni bila v celoti davčno priznana, ker je bila obračunana po višji amortizacijski stopnji od davčno priznane.

Na tem mestu je smiselno opozoriti tudi na štirinajsti odstavek 48. člena ZDoh-2, ki določa, da mora zavezanec, čigar povprečje prihodkov iz dejavnosti, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih predhodnih letih presega 150.000 eurov, za davčno leto ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, ki jih je dolžan voditi za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da načeloma velja, da lahko podjetnik ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v kolikor v predhodnih dveh letih ni presegel 150.000 EUR prihodkov.

Nadalje lahko zaključimo, da velja, da se prihodki izkažejo v višini razlike med prodajno in davčno vrednostjo nepremičnine, ki je enaka knjigovodski vrednosti nepremičnine, razen v primeru, če v preteklih obdobjih obračunana amortizacija za poslovne namene ni bila v celoti davčno priznana, ker je bila obračunana po višji amortizacijski stopnji od davčno priznane.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodek iz kapitala in naložb


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?