c S
Svet EU je sprejel nova pravila o insolventnosti podjetij 07.06.2019 Podjetnikom, ki so šli v stečaj, daje EU drugo priložnost, hkrati pa podjetjem, ki imajo finančne težave, vendar so sposobna preživeti, olajšuje dostop do okvirov preventivnega prestrukturiranja v zgodnji fazi, da bi preprečili njihovo insolventnost.

Svet EU je formalno sprejel Direktivo o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov. Zakonodajni postopek se je s tem zaključil.

Splošni cilj direktive je ublažiti največje ovire za prosti pretok kapitala, ki so posledica različnih okvirov prestrukturiranja in pravil o insolventnosti v državah članicah, ter okrepiti kulturo reševanja v EU na podlagi načela druge priložnosti. Z novimi pravili naj bi poleg tega zmanjšali znesek slabih posojil v bančnih bilancah in preprečili kopičenje takšnih slabih posojil v prihodnje. Pri tem je cilj predloga vzpostaviti ustrezno ravnovesje med interesi dolžnikov in upnikov.

Ključni elementi novih pravil so naslednji:

  • zgodnje opozarjanje in dostop do informacij, da bi dolžniki lažje prepoznali okoliščine, ki bi lahko povečale verjetnost insolventnosti, in se zavedeli, da morajo hitro ukrepati;
  • okviri preventivnega prestrukturiranja: dolžniki bodo imeli dostop do okvira preventivnega prestrukturiranja, ki jim bo omogočil prestrukturiranje, da bi se tako preprečila njihova insolventnost in zagotovila sposobnost preživetja, kar bo prispevalo tudi k zaščiti delovnih mest in poslovne dejavnosti. Ti okviri bodo na voljo tudi na zahtevo upnikov in predstavnikov delavcev;
  • lajšanje pogajanj o načrtih preventivnega prestrukturiranja, pri čemer bo v nekaterih primerih imenovan upravitelj na področju prestrukturiranja, ki bo pomagal pri pripravi načrta;
  • načrti prestrukturiranja: nova pravila predvidevajo več elementov, ki morajo biti vključeni v načrt, med drugim opis gospodarskih razmer, prizadete stranke in njihovi razredi, pogoji načrtov itd.;
  • prekinitev posameznih postopkov izvršbe: dolžnikom se lahko odobri prekinitev posameznih postopkov izvršbe, da bi se podprla pogajanja o načrtu prestrukturiranja v okviru preventivnega prestrukturiranja. Prvotno trajanje prekinitve posameznih postopkov izvršbe se omeji na največ štiri mesece;
  • odpis dolga: prezadolženi podjetniki bodo lahko uporabili najmanj en postopek, ki lahko privede do popolnega odpisa njihovega dolga po največ 3 letih, in sicer pod pogoji iz direktive.
Nadaljnji koraki

Formalno glasovanje pomeni konec zakonodajnega postopka. Direktiva bo sedaj formalno podpisana in nato objavljena v Uradnem listu. Države članice bodo morale nove določbe izvesti v dveh letih (od objave v UL), v ustrezno utemeljenih primerih pa lahko za izvajanje od Komisije zahtevajo dodatno leto dni.

Ozadje

Komisija je predlog predstavila 22. novembra 2016. Nova pravila bodo dopolnila uredbo o insolventnosti iz leta 2015, v kateri je poudarek na reševanju sporov glede pristojnosti in predpisih v čezmejnih postopkih v primeru insolventnosti ter s katero se zagotavlja priznavanje sodb v zvezi z insolventnostjo po vsej EU.

Evropski parlament je o direktivi formalno glasoval 28. marca 2019.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Vir: Svet EU, 6. 6. 2019