c S
Po novi kolektivni pogodbi višji regres 06.05.2019

Po novi Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je določen višji regres, kot je veljal po stari kolektivni pogodbi. Ali mora delodajalec, če je junija delavcem že izplačal regres, sedaj narediti poračun in jim izplačati še razliko?

Prejšnja Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je bila sklenjena za določen čas od 1. marca 2016 do 31. decembra 2017. Glede na določbo drugega odstavka 4. člena se je kljub prenehanju veljavnosti normativni del kolektivne pogodbe, katerega sestavni del je tudi tarifni del, uporabljal še štiri mesece po prenehanju, to je do 30. aprila 2018. Tudi nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (nova KP) je sklenjena za določen čas in velja od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2022.

V obdobju od 1. maja do 31. avgusta 2018 ni veljala niti stara niti nova kolektivna pogodba, torej je delodajalca glede višine izplačila regresa zavezoval le prvi odstavek 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. To za delodajalca velja, če ni v podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi določeno drugače (ugodnejši za delavca). Nova KP v 67. členu določa, da je višina regresa za letni dopust najmanj 1.000 evrov (prej 900 evrov).

Delodajalec je v obdobju od 1. maja do 31. avgusta 2018 izpolnil svojo dolžnost izplačila regresa za letni dopust, če ga je izplačal v predpisanem roku in najmanj v višini minimalne plače, kot mu nalaga prvi odstavek 131. člena ZDR-1. Dejstvo, da je nova KP pričela veljati 1. septembra 2018, ne pomeni, da mora delodajalec izplačati razliko do višjega regresa delavcem, ki jim je že izplačal regres v višini minimalne plače za letni dopust v obdobju, ko ni veljala nobena kolektivna pogodba. V trenutku, ko je delavcem regres izplačal, je to storil po zanj zavezujočih pravnih podlagah in v predpisani višini. S tem je njegova dolžnost izplačila regresa za leto 2018 izpolnjena.

Mora pa delodajalec, ki ga zavezuje nova KP, delavcem, ki se bodo pri njem zaposlili po 1. septembru, ali delavcem, ki jim regresa še ni izplačal (ker je v zamudi ali je nelikviden), tega izplačati v višini 1.000 evrov, kot to določa 67. člen nove KP.


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?Avtor: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, za Pravno prakso