c S
Knjiženje prodaje po principu »staro za novo« 29.03.2019 Kupec A kupi nov motor, stari motor, ki ga je imel v lasti, da prodajalcu po principu staro za novo - ocenjena vrednost starega motorja se poračuna z ceno novega motorja.

Prodajalec prevzame od kupca stari motor, ki ga oceni v višini 10.000 D.E.. Istemu kupcu proda nov motor v višini 15.000 D.E., iz tega naslova pripozna terjatev do kupca v višini 5.000 D.E., hkrati razbremeni zalogo novih motorjev in pripozna odhodke iz naslova nabavne vrednosti prodanega blaga. Stari motor prevzame na zalogo. Kupec A na transakcijski račun prodajalca nakaže samo razliko med ocenjeno vrednostjo starega motorja in prodajno ceno novega motorja.

Čez nekaj časa prodajalec proda stari motor drugemu kupcu B po prodajni vrednosti 11.000 D.E.. Iz tega naslova pripozna prihodke in  terjatev do kupca B, hkrati razbremeni zalogo starih motorjev in odhodke iz naslova nabavne vrednosti prodanega blaga.

Ob tem nastanejo naslednji poslovni dogodki

Opomba: DDV v knjižbah ni upoštevan

Poslovni dogodki:

1    Podjetje prevzame od kupca star motor in ga oceni v višini 10.000 d.e.
2    Podjetje proda istemu kupcu nov motor v višini 15.000 d.e.
2a  Razbremenitev zalog novih motorjev (nabavna vrednost novega motorja je 14.000 d.e.
3    Evidentiranje terjatev »staro za novo« - z obveznostjo, ki jo imamo do kupca A novega motorja z ocenjeno vrednostjo starega motorja zapiramo terjatev za nov motor
4    Prodaja starega motorja drugemu kupcu B v višini 11.000 d.e.
5    Plačilo razlike do nove vrednosti motorja kupca A
6    Plačilo vrednosti starega motorja kupca B

                                                                       
Za pregled knjiženje navedenih poslovnih dogodkov je potrebna prijava.

Nadaljevanje članka za naročnike >> Darinka Meško, mag.: Knjiženje prodaje po principu »staro za novo«


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Avtor: Darinka Meško, mag.
Visoka šola za računovodstvo