c S
Oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov v povezavi s PSR 8 18.03.2019

Področje računovodskega analiziranja in oblikovanje računovodskih kazalnikov ureja Pravila skrbnega računovodenja 8 in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila skrbnega računovodenja (PSR) se uporabljajo pri analiziranju računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlage za odločanje.

   1)  UVOD

Pravila skrbnega računovodenja (PSR)obdelujejo:

a) opredelitev računovodskega analiziranja,

b) ugotavljanje vsebine pojavov pri računovodskem analiziranju,

c) ugotavljanje vplivov na obračune in predračune pri računovodskem analiziranju,

č) analiziranje odmikov računovodskih podatkov od sodil,

d) izbiranje računovodskih kazalcev izmed računovodskih podatkov,

e) oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov ter

f) povezovanje delnih spoznanj na podlagi računovodskih kazalnikov.

Namen prispevka je natančno povzeti vsebino pravil v povezavi s področja oblikovanja računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov in prikazati praktičen izračuna posameznih kazalnikov.


   2)  PREDSTAVITEV PSR 8 VEZANO NA RAČUNOVODSKE KAZALNIKE


a) Izbiranje računovodskih kazalcev izmed računovodskih podatkov

8.21. Računovodski kazalci so absolutna števila, ki se nanašajo na posamezne statične ali dinamične oziroma iz njih izpeljane gospodarske kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki, na primer sredstva, osnovni kapital, prihodki, poslovni izid iz poslovanja, denarni izid iz poslovanja, dobiček, izguba, prodajna cena enote, lastna cena enote in tako naprej. Njihova izrazna moč je pojasnjevanje določenega pojava. Ti kazalci kažejo obračunsko (v določenem obdobju uresničeno) ali predračunsko (načrtovano) vrednost gospodarskih kategorij oziroma iz njih izpeljanih kazalcev .

8.22. Računovodske kazalce za notranje potrebe izbere organizacija sama.


b) Oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov

8.23. Računovodski kazalniki so relativna števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki. Lahko so deleži (stopnje udeležbe), koeficienti ali indeksi.

Dobijo se s primerjavo dveh kategorij.

8.24. Računovodske kazalnike za notranje potrebe izbere organizacija sama glede na posebnosti svojega poslovanja in objektivne možnosti merjenja, obvezne računovodske kazalnike v zvezi s pripravo letnega računovodskega poročila pa določajo predpisi.

Ta pravila navajajo temeljne računovodske kazalnike po posameznih področjih računovodskega analiziranja.

8.25. Glede na izhodišče v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter glede na potrebe po različnih načinih presojanja poslovanja organizacije se računovodski kazalniki skupinijo kot kazalniki financiranja, kazalniki investiranja (naložbenja), kazalniki vodoravne finančne sestave, kazalniki obračanja, kazalniki gospodarnosti, kazalniki dobičkonosnosti kazalniki dodane vrednosti in kazalniki denarnega izida.

 

Grafika kazalniki


Nadaljevanje članka za naročnike >> mag. Darinka Kamenšek: Oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov v povezavi s PSR 8


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo