c S

Kako sprememba lokalnega DDV predpisa na Hrvaškem vpliva na slovenske davčne zavezance?

Mojca Müller preizkušena davčnica
27.03.2019

Slovenski davčni zavezanci, ki so v preteklosti pridobili identifikacijsko številko za DDV na Hrvaškem, naj bodo pozorni na spremembe lokalnega DDV predpisa na Hrvaškem, ki so stopile v veljavo 1.1.2019. Za dobave blaga in opravljanje storitev, pri katerih je kraj obdavčitve z DDV Hrvaška, so dolžni uporabiti hrvaško identifikacijsko številko in obračunati hrvaški DDV. Namreč uporaba mehanizma »reverse charge« za slovenske davčne zavezance, ki razpolagajo s hrvaško identifikacijsko številko, ne bo več mogoča.

Pravila, ki so veljala do 31.12.2018

Sprememba 150. člena Pravilnika o DDV (Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost), ki je sprejet na podlagi 75. člena Zakona o davku na dodano vrednot (Zakon o porezu na dodanu vrijednost) lahko pomembno vpliva na poslovanje slovenskih davčnih zavezancev, ki so v preteklosti iz kakršnegakoli razloga pridobili identifikacijsko številko za DDV na Hrvaškem.

Do konca leta 2018 so lahko slovenski davčni zavezanci uporabili »reverse charge« mehanizem in DDV obveznost prevalili na prejemnika blaga ali storitev na podlagi 75. člena hrvaškega Zakona o DDV. To je veljalo tudi v primeru, če so razpolagali z veljavno identifikacijsko številko za DDV na Hrvaškem. »Reverse charge« mehanizem je bilo mogoče uporabiti v kolikor je šlo za dobavo blaga ali opravljanje storitev:

- hrvaškemu davčnemu zavezancu,

- pravni osebi, ki ni davčna zavezanka, vendar razpolaga z identifikacijsko številko za DDV,

- davčnemu zavezancu, ki nima sedeža, prebivališča ali običajnega prebivališča na Hrvaškem, vendar mu je bila dodeljena identifikacijska številka za DDV na Hrvaškem.

Ne glede na to ali je slovenski davčni zavezanec razpolagal z identifikacijsko številko za DDV na Hrvaškem ali ne, dobav blaga ali opravljanje storitev ni poročal v hrvaškem DDV obrazcu, saj je DDV obračunal in plačal prejemnik blaga oz. storitev (običajno hrvaški davčni zavezanec). Obvezna je bila le oddaja obrazca INO PPO.

Pravila, ki veljajo od 1.1.2019

Slovenski davčni zavezanci, ki razpolagajo z veljavno identifikacijsko številko za DDV na Hrvaškem, ne morejo več uporabiti sistema »reverse charge« in prevaliti DDV obveznost na prejemnika blaga oz. storitve. To pomeni, da morajo od vseh dobav blaga oz. storitev obračunati hrvaški DDV, v kolikor je kraj obdavčitve z DDV na Hrvaškem. Od dobav blaga oz. storitev obračunajo hrvaški DDV in dobave poročajo na hrvaškem DDV obrazcu. Ukinja pa se poročanje na INO PPO obrazcu.

Sprememba se nanaša samo na dobave blaga in opravljanje storitev, ki imajo kraj obdavčitve z DDV na Hrvaškem

V zvezi s spremembo lokalnega DDV predpisa na Hrvaškem se pri slovenskih davčnih zavezancih pojavljajo številni dvomi glede pravilnega razumevanja določb. Poudarjamo, da opisana sprememba vpliva le na tiste posle slovenskih davčnih zavezancev, pri katerih je kraj obdavčitve z DDV na Hrvaškem. V primeru dvomov svetujemo, da se posvetujejo s strokovnjakom za DDV področje.

 

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?Članek pripravila: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR


Viri:

- PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine', br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19)
-
Zakon o porezu na dodanu vrijednost(Redakcijski pročišćeni tekst , 'Narodne novine', br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18; Rješenje USRH 99/13, 153/13)
- Interni viri podjetja ANOVA, računovodska hiša, d.o.o.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.