c S
Davčne obveznosti fizične osebe, ki je zaposlena pri tujem delodajalcu
Mojca Müller preizkušena davčnica
20.03.2019

Fizične osebe, ki se zaposlijo pri tujem delodajalcu, naj poskrbijo tudi za ustrezno prijavo dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji. Dejstvo, da tuj delodajalec ob izplačilu dohodka že odtegne davščine v tujini, ne vpliva na obvezno prijavo dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji. Navedeno velja samo v primeru, če je fizična oseba rezident Slovenije po 6. členu ZDoh-2. V kolikor fizična oseba »pretrga« vse osebne in ekonomske vezi s Slovenijo (uradna odjava davčnega rezidentstva), nima več davčnih obveznosti v Sloveniji.

V nadaljevanju bomo podali osnovne napotke, na kaj naj bo pozorna fizična oseba (v nadaljevanju zavezanec), ki se zaposli pri tujem delodajalcu in ostaja rezident Slovenije.

Vložitev medletne davčne napovedi najpozneje v 15 dneh od prejema dohodka

Zavezanec, ki prejme dohodek iz zaposlitve pri tujem delodajalcu, vloži medletno napoved za odmero akontacije dohodnine. Rok za vložitev napovedi je 15 dni od dneva, ko zavezanec prvič prejme dohodek na bančni račun (288. člen ZDavP-2). Medletno napoved zavezanec vloži samo enkrat. Ponovno napoved vloži samo v primeru, ko se dohodek zavezanca ali drugi podatki, ki utegnejo vplivati na izračun višine akontacije dohodnine spremenijo za več kot 10 % (288/4 člen ZDavP-2). FURS na podlagi ustrezno izpolnjene napovedi izda odločbo v 15 dneh, od dneva vložitve napovedi (291/1 člen ZDavP-2). Odločba vsebuje natančna navodila glede zneskov in rokov za plačilo akontacij dohodnine med letom.

Kako vložimo medletno napoved za odmero akontacije dohodnine?

Zavezanec vloži napoved na predpisanem obrazcu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente. Obrazec je mogoče vložiti v fizični obliki pri pristojnem finančnem uradu ali elektronsko preko eDavkov.

Zavezanec lahko že v medletni napovedi uveljavlja določene olajšave, ki znižujejo višino dohodnine:

- v tujini plačan davek,

- obvezne socialne prispevke,

- davčne olajšave (splošna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane),

- stroške prehrane,

- stroške prevoza od običajnega prebivališča v tujini do mesta opravljanja dela.

Za uveljavljanje stroškov prehrane in prevoza zavezanec predloži ustrezno izpolnjen obrazec VLOGA za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu.

Priznani stroški prehrane znašajo 11,02 EUR (45/1 člen ZDoh-2) za vsak dan dejanske prisotnosti na delovnem mestu, pod pogojem, da je zavezanec prisoten na delovnem mestu vsaj 4 ure.  

Zavezanec lahko uveljavlja stroške prevoza na dva načina:

- v dejanski višini na podlagi dokazil o stroških javnega prevoza (npr. mesečna vozovnica za avtobus ali vlak)

- v višini 0,18 EUR na prevožen kilometer, za vsak dan prisotnosti na delovnem mestu, v kolikor se zavezanec na delo vozi z lastnim prevoznim sredstvom.

Zavezanec naj k obema vlogama predloži tudi ustrezna dokazila. Običajna dokazila so: plačilna lista, ki jo izda tuj delodajalec, dokazilo o dejanski prisotnosti na delovnem mestu (npr. popis delovnih ur po dnevih), kopije mesečnih vozovnic itd..

Letni informativni izračun dohodnine

Zavezanec, ki je ustrezno napovedal dohodke iz zaposlitve že tekom leta, prejme informativni izračun dohodnine najpozneje do 31. maja tekočega leta, za preteklo leto (267/3 člen ZDavP-2). Zavezanci, ki so zaposleni pri tujem delodajalcu, naj pozorno spremljajo pravočasnost prejema informativnega izračuna dohodnine. Navedeno je pomembno predvsem iz dveh razlogov:

- Zavezanec, ki želi uveljavljati v tujini plačan davek, vloži ugovor zoper informativni izračun dohodnine najpozneje v 15 dneh od prejema informativnega izračuna dohodnine (267/3 in 290/2 člen ZDavP-2). Navedeno velja ne glede na to, ali je zavezanec v tujini plačan davek uveljavljal že tekom medletne napovedi;

- V kolikor zavezanec informativnega izračuna dohodnine ne prejme do 15. junija, sam poskrbi za vložitev letne davčne napovedi, najpozneje do 31. julija (267/6 člen ZDavP-2).

Zavezanec, ki iz kakršnegakoli razloga ne prejme informativnega izračuna dohodnine, vloži davčno napoved na obrazcu Napoved za odmero dohodnine (Doh-odm). Oddaja obrazca je možna osebno, po pošti in elektronsko preko eDavkov.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodnina


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

Viri:
- Zakon o dohodnini (ZDoh-2; Uradni list RS, št. 69-3267/2017 z dne 8.12.2017)
- Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2; Uradni list RS, št. 13-544/2018 z dne 28.2.2018)