c S
Bliža se prvo letno poročanje o embalaži in odpadni embalaži 01.03.2019

Z novelo > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17), ki je začela veljati 8. 7. 2017, je uvedena evidenca tistih oseb, ki dajejo embalažo v promet,hkrati panimajo obveznosti plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Prvo letno poročanje bo potrebno opraviti do 31. 3. 2019, in sicer za leto 2018.

Kdo mora poročati?

Obveznost poročanja prenovljena uredba uvaja za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. Poročati mora podjetnik, ki daje embalažo v promet kot embaler ali pridobitelj embaliranega blaga oziroma kot proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže (embalaže, ki ni namenjena embalerjem).

Za registracijo morajo torej poskrbeti podjetja, ki kot dejavnost pakirajo ali embalirajo blago pod svojo blagovno znamko ali pa ga polnijo v embalažo, na kateri je oznaka njegove blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali zaradi lastne uporabe.

Prav tako se morajo v evidenco vpisati podjetja, ki nabavijo embalažo z namenom, da vanjo zapakirajo svoje izdelke. Obveznost je enaka ne glede na to ali podjetja nabavijo embalažo od slovenskega podjetja ali pa od podjetja iz katere druge države Evropske Unije.

Kdaj in kako je potrebno poročati?

Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Kot smo že omenili v uvodu, bodo podjetja prvič morala poročati za leto 2018 in sicer do 31. marca 2019.

Najprej je potrebna registracija pri Agenciji RS za okolje. To podjetje stori tako, da vpiše matično številko in kontaktne podatke, nato pa v roku 30 dni po pošti prejme kodo s katero potrdi registracijo in se vpiše v evidenco. Podjetja, ki so dejavnost že opravljala, so to morala storiti do 31. 1. 2018, vsa podjetja ki začenjajo na novo, pa morajo to storiti v roku 30 dni od začetka dejavnosti. Podjetja morajo voditi lastno evidenco o količinah in vrstah embalaže dane v promet.

Kaj mora vsebovati poročilo?

Poročilo mora vsebovati podatke o masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir, karton, plastika, les, kovine, steklo, keramika, tekstil, material biološkega izvora itd.).

Opredeljen mora biti način izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v preteklem koledarskem letu (torej gre za skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjemo v skladu s 36. členom uredbe).

Poročilo mora vsebovati tudi podatke o osebnem imenu in naslovu oz. firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je imelo podjetje v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo iz prvega odstavka 26. člena uredbe, oz. je podjetje v preteklem koledarskem letu zagotavljalo obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo.

Obveznosti vpisa v evidenco in oddaje letnega poročila so torej oproščena le tista podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.Objavljeno:
SPOT svetovanje Koroška, Avtor: David Valič

Vir: http://okolje.arso.gov.si/embalaza/