c S

DDV obravnava tako imenovanega dropshippinga

17.10.2018

Vedno več spletnih prodaj vključuje tako imenovani dropshipping. To je prodaja blaga kupcu in dostava blaga kupčevemu kupcu. V nadaljevanju pojasnjujemo DDV obravnavo transakcije, ko spletni prodajalec proda blago kupcu v drugo državo članico, odpošlje pa ga kupčevemu kupcu. 

Skladno s  slovensko DDV zakonodajo velja, da mora slovenski davčni zavezanec, ki prodaja blago preko spleta v drugo državo članico EU najprej preveriti komu blago dobavlja.

Če slovenski davčni zavezanec dobavi blago davčnemu zavezancu iz druge države EU, takšno dobavo blaga v skladu z 46. členom ZDDV-1 obravnava kot oproščeno dobavo blaga v EU in obveznost obračuna DDV prevali na kupca.

Skladno s prvo točko 46. člena ZDDV-1 namreč velja, da so plačila DDV oproščene dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki delujeta kot taka v tej drugi državi članici. Torej v kolikor spletni prodajalec proda blago kupcu v drugo državo članico, nato pa to blago odpošlje na naslov kupčevega kupca v to isto državo članico, je takšna dobava oproščena plačila slovenskega DDV skladno s 46. členom ZDDV-1.

Pri tem mora slovenski davčni zavezanec razpolagati z dokazilom, da je blago zapustilo ozemlje Slovenije, v skladu s 79. členom PZDDV-1, ki določa, da davčni zavezanec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1, dokazuje, da je to blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, z računom in prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa.

V kolikor pride kupec sam iskat blago v skladišče prodajalca predlagamo, da pripravite izjavo skladno s 79. členom PZDDV-1, ki naj jo kupec podpiše in služi kot ustrezen dokaz da je blago zapustilo Slovenijo.

Skladno z drugim in tretjim odstavkom 79. člena PZDDV-1 namreč velja, da v primeru ko blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njen račun, lahko dobavitelj blaga poleg računa in namesto dokumenta iz prvega odstavka 79. člena PZDDV-1 kot dokazilo, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, uporabi tudi pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga.

V izjavi o prevozu blaga iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:

  • ime in naslov dobavitelja;
  • številka in datum računa za dobavljeno blago;
  • ime, naslov in identifikacijska številka za DDV kupca;
  • prevozno sredstvo, s katerim bo blago odpeljano, s številko prometnega dovoljenja;
  • namembni kraj v drugi državi članici in
  • navedba, da je kupec pripravljen slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršne koli informacije glede namembnega kraja tega blaga.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da lahko spletni prodajalec opravi oproščeno prodajo blaga skladno s 46. členom ZDDV-1 tudi, ko je blago prodano kupcu iz druge države članice EU in poslano na naslov kupčevega kupca v državo članico EU v kateri je kupec registriran za namene DDV.

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.