c S
Akcijski načrt za izboljšanje sistema v javnem naročanju 08.05.2018 Na podlagi sporočila in priporočil Evropske Komisije ter Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 je Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo okvir za razvoj izboljšanja prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Akcijski načrt za izboljšanje sistema in profesionalizacije v javnem naročanju.

Na tej podlagi bo Ministrstvo za javno upravo v okviru ukrepa profesionalizacije v javnem naročanju v prihodnje s 27 podrobnejšimi cilji, ki so navedeni v akcijskem načrtu, izvajalo aktivnosti na področju dviga kompetenc in spodbujanja javnih uslužbencev za boljše naročanje, pomoči naročnikom in ponudnikom za večjo pravno varnost, kakovost in gospodarnost javnega naročanja, spodbujanja strateškega javnega naročanja, skupnega javnega naročanja in razvoja pametnih orodij za podporo procesom javnega naročanja.

Vir: MJU