c S
Elektronsko javno naročanje 08.05.2018 S 1.4.2018 je postalo elektronsko javno naročanje obvezno. To pomeni, da morajo naročniki s ponudniki praviloma komunicirati elektronsko, kar vključuje tudi obvezno elektronsko oddajo ponudb.

Naročniki so dolžni vzpostaviti ustrezen sistem za elektronsko komunikacijo s ponudniki, ki prvenstveno vključuje oddajo ponudb, poleg tega pa tudi pozive za dodatna pojasnila ter odgovore ponudnikov, odpravo računskih napak in obrazložitev neobičajno nizke cene. Večina naročnikov bo tako najela enega izmed sistemov, ki so na voljo na trgu (npr. www.eponudbe.si, https://www.s-procurement.si/, ...), ali pa uporabila sistem za elektronsko oddajo ponudb, ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo, le redki so se odločili za razvoj lastnega informacijskega sistema. Ne glede na to, kateri sistem bodo naročniki uporabljali pa velja, da mora biti uporaba informacijskega sistema za elektronsko oddajo ponudb za ponudnike brezplačna.

Elektronsko javno naročanje pa odpira tudi nekatera nova vprašanja, na primer: kako po novem poteka javno odpiranje ponudb – tudi elektronsko ali klasično; ali je mogoče v elektronski ponudbi predložiti podpisano bianco menico, saj skenirane menice ni mogoče unovčiti, ter kaj je mogoče uporabiti namesto te vrste finančnega zavarovanja? Nadalje: v katerem formatu je potrebno oddati ponudbo, kako podpišejo obrazec ESPD partnerji in podizvajalci, če ponudbo oddaja glavni partner, ter na kakšen način podpišejo pooblastilo za pridobitev dokazila o nekaznovanosti zakoniti zastopniki in člani nadzornih svetov. Ter še: katera določila razpisne dokumentacije po novem niso več smiselna, ali je potrebno podpisati vsak obrazec posebej ali pa se podpiše ponudba kot celota kar elektronsko (s certifikatom ali kako drugače)?

Vse to so vprašanja, na katera morajo naročniki imeti pripravljene odgovore že ob objavi javnega naročila, ponudniki pa morajo na drugi strani znati pripraviti ustrezno dokumentacijo za vsakega naročnika posebej. Na webinarju bomo skušali odgovoriti na večino teh vprašanj, in še več. Na spletni seminar se lahko prijavite tukaj.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?
Pripravil: mag. Uroš Škufca