c S
Preveč izrabljen letni dopust 12.03.2018

Delavcu bo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi prenehalo delovno razmerje. V podjetju so pri izračunu sorazmernega dela letnega dopusta in regresa ugotovili, da je delavec izrabil preveč letnega dopusta. Zanima jih, kaj naj naredijo?

Sorazmerni del letnega dopusta ureja 161. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: sorazmerni del letnega dopusta).

Če bo delavcu prenehala pogodba o zaposlitvi po tem, ko mu je delodajalec že izplačal celoten regres in/ali je delavec že izrabil ves letni dopust za tekoče koledarsko leto, pri čemer ni pomembno, ali mu pogodba preneha zaradi odpovedi delavca ali delodajalca, ima delodajalec pravico zahtevati vračilo sorazmernega dela regresa, ki ga je delavec že prejel, če je pogodba o zaposlitvi razvezana med koledarskim letom, in odškodnino za izrabljen letni dopust, do katerega delavec ni bil upravičen. Ob prenehanju delovnega razmerja pred koncem leta pride torej do neupravičene obogatitve delavca za znesek sorazmernega dela regresa.

Preveč izrabljen letni dopust tako za delodajalca pomeni škodo, in sicer v velikosti izplačanega nadomestila za čas dopusta, za kar lahko od delavca zahteva povračilo. To še zlasti velja, če je bil delavec vnaprej (na primer v obvestilu o odmeri letnega dopusta) opozorjen, da mora načrtovati izrabo letnega dopusta tako, da ne bo izrabil več letnega dopusta, kot mu ga pripada, sicer bo moral delodajalcu povrniti škodo v zvezi s tem.

Po splošnih pravilih obligacijskega prava velja, da se medsebojne denarne terjatve lahko pobotajo z navadno izjavo, za medsebojne terjatve iz delovnega razmerja pa veljajo posebna pravila. ZDR-1 v 136. členu namreč določa, da delodajalec svoje terjatve do delavca ne sme pobotati s svojo obveznostjo plačila (plače), če za to nima njegovega soglasja, pri čemer pa ga ta ne more dati pred nastankom delodajalčeve terjatve. Tehnično gledano delodajalčeva terjatev za vračilo dela regresa in nadomestila za izrabljen letni dopust nastane šele s prenehanjem delovnega razmerja, torej bi delodajalec soglasje za pobot pri plači lahko prejel šele potem. Če ne dobi soglasja od delavca, ne sme izvesti pobota in je edina pot za vračilo neupravičeno prejetega dela regresa in nadomestila za preveč izrabljen letni dopust vložitev tožbe pred delovnim sodiščem.

V praksi se delodajalci in delavci o vračilu dela regresa in/ali nadomestila za preveč izrabljen letni dopust večinoma kljub vsemu dogovorijo, tudi na primer v sporazumu, v katerem dorečejo še katere druge stvari, saj se točno ve, za koliko se je delavec obogatil, in lahko delavec že vnaprej, pred zapadlostjo (prenehanjem delovnega razmerja), poda soglasje za pobot pri zadnji plači.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati registriran uporabnik?

Avtor: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, Preveč izrabljen letni dopust, objavljeno v Pravni praksi, 2017, št. 30-31