c S

Obračun DDV pri poslovanju med povezanimi osebami

29.08.2017

Družba iz Slovenije (zavezanec za DDV) je del mednarodne skupine družb. Družba v okviru svojega poslovanja naroča in plačuje tudi storitve za druge družbe znotraj skupine. Družba si pri nakupu storitev odbija vstopni DDV, nato storitve prefakturira povezanim osebam v tujino brez DDV s 7 % dodatkom na stroške. Zanima jih, ali si slovenski davčni zavezanec lahko odbije vstopni DDV?


Glede na zastavljeno vprašanje ocenjujemo, da slovenski davčni zavezanec prejema in prefakturira storitve, katerih kraj opravljanja je določen v skladu s 1. odstavkom 25. člena ZDDV-1 (splošno pravilo). To pomeni, da se storitve štejejo za opravljene v kraju, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti. Nadalje gre iz zastavljenega vprašanje razumeti, da družba uporablja t.i. »nepravo« prefakturiranje, saj prejete račune evidentira v svojih poslovnih knjigah, uveljavlja odbitek DDV in pri prefakturiranju povezanim osebam doda pribitek v višini 7 %.

T.i. »nepravo« prefakturiranja« stroškov je urejeno v 16. členu ZDDV-1, ki opredeljuje davčno obravnavo dobav blaga in storitev, ki jih zavezanec opravlja v svojem imenu in za račun druge osebe. Zakon določa, da kadar davčni zavezanec pri opravljanju storitev deluje v svojem imenu in za račun druge osebe, se šteje, da prejme in dobavi te storitve sam. V praksi to pomeni, da davčni zavezanec prejet račun sprejme kot lasten ter posledično stroške zaračunanih storitev evidentira kot lastne račune v svoje poslovne in davčne knjige. Ob prezaračunanju stroškov (s pribitkom ali brez) davčni zavezanec določi davčno obravnavo opravljenih storitev, kot da bi jih opravil sam (tj. glede na vsebino samih storitev in status naročnika).

Omenjeni način prefakturiranja daje davčnemu zavezancu pravico do odbitka, ki je opredeljena v 63. členu ZDDV-1. Ta namreč določa, da ima davčni zavezanec pravico do odbitka slovenskega DDV, ki ga je plačal pri nabavah blaga in storitev, ki jih je (ali jih bo) uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. Ker pa gre v navedenem primeru za dobavo storitev med povezanima osebama, velja omeniti tudi določbo 36.a člena ZDDV-1. Ker družba naprej zaračunala znesek, ki ni manjši od celotnih stroškov, ki jih mora davčni zavezanec plačati za opravljene storitve (4.točka 36.a člena ZDDV-1), je vhodni DDV v celoti odbiten.

V opisanem primeru slovenski davčni zavezanec naročene storitev uporabi za nadaljnje opravljanje storitev povezanim osebam. Kot že omenjeno, prefakturiranje po 16. členu ZDDV-1 pomeni, da davčni zavezanec (za namene DDV) sam opravi te storitve. V kolikor gre za storitve, ki dajejo pravico do odbitka DDV, lahko davčni zavezanec pri nabavah storitev uveljavlja pravico do odbitka DDV (ob upoštevanju in izpolnjevanju ostalih določb zakonodaje).

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

 

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.