c S

Kako je obdavčeno poslovanje z virtualno valuto bitcoin

23.08.2017

O davčni obravnavi pri poslovanju z bitcoini smo že pisali. Takrat smo se osredotočili na obravnavo z vidika DDV. V nadaljevanju pojasnjujemo še davčni vidik dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO).

Skladno z razlagami FURS se bitcoin virtualna valuta ne šteje za:

Davčni vidik dohodnine

V kolikor želimo opredeliti davčno obravnavo trgovanja oziroma poslovanja z bitcoini z vidika dohodnine je potrebno najprej ugotoviti:

  • za kakšne vrste dohodek gre; in
  • kdo dosega dohodek.

Pri poslovanju z bitcoini je možno dosegati različne dohodke, in sicer:

  • dohodek iz kreiranja bitcoinov;
  • dohodek iz kupovanja in prodajanja bitcoinov;
  • izplačilno drugega dohodka v bitcoinih.

Ko je znano kakšen dohodek zavezanec prejema, je potrebno preveriti kdo dosega ta dohodek. Obdavčitev se razlikuje, če dohodek dosega:

  • fizična oseba, ali
  • fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti.

Dohodek prejme fizična oseba

Predmet obdavčitve po ZDoh-2 je določen v 15. členu, ki določa, da so z dohodnino obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v koledarskem letu. Dohodek je pridobljen oziroma dosežen v koledarskem letu, v katerem je prejet, razen izjem po ZDoh-2. Dohodek pa se šteje za prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi.

Dohodki so vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto, razen izjem po ZDoh-2. Za dohodek po ZDoh-2 se tako šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Dohodek, prejet v naravi, se načeloma določi na podlagi primerljive tržne cene.

Izhajajoč iz navedenega in skladno s stališčem FURS se kakršen koli dohodek, ki je obdavčljiv po ZDoh-2 (npr. plačilo za opravljeno storitev svetovanja), a ga fizična oseba ne doseže v evrih, temveč v bitcoinih, obdavči kot tovrstni dohodek, prejet v naravi. Kot navedeno zgoraj, se vrednost dohodka prejetega v naravi določi na podlagi primerljive tržne cene. Skladno s stališčem FURS se vrednost dohodka prejetega v bitcoinih konvertira v evre tako da se upošteva vrednost bitcoina v evrih v času (na dan) ko je dohodek v bitcoinih prejet.

Kot navedeno zgoraj pa obstajajo tudi izjeme. Skladno s FURS-ovo razlago prve točke 32. člena ZDoh-2 se namreč od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem bitcoinov, ne plača dohodnine.

Kar se tiče dohodka, ki ga fizična oseba dosega v obliki bitcoinov pri kreiranju oziroma »rudarjenju« bitcoinov se, skladno s stališčem FURS, takšen dohodek obdavči kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2.

Dohodek prejme fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti

Dobiček iz poslovanja z bitcoini ali dohodek iz »rudarjenja«, ki ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz poglavja III.3 ZDoh-2, se obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh-2 (46. člen ZDoh-2, 48. člen ZDoh-2).

V praksi to načeloma pomeni, da se dobiček iz poslovanja z bitcoini ali dohodek iz »rudarjenja« vključi v poslovne knjige fizična osebe, ki opravlja dejavnost, kot prihodek. Nato se, upoštevajoč odhodke, ki jih je fizična oseba, ki opravlja dejavnost imela z pridobivanjem tega dohodka, določi dobiček oziroma dohodek iz dejavnosti. Dobiček je nato obdavčen skladno z ZDoh-2, to je bodisi po dohodninski lestvici ali pavšalno, v kolikor zavezanec ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Davčni vidik DDPO

Veljavni ZDDPO-2 ne vključuje konkretne oziroma izrecne določbe za davčno obravnavo dohodkov, povezanih s poslovanjem/trgovanjem z bitcoini. Zato je za določanje davčne obravnave potrebno upoštevati pravila za računovodenje (12. člen ZDDPO-2, SRS 2016. ipd). Tako se za določanje davčne osnove priznavajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izda. Računovodska obravnava pri opisanem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki je odvisna od okoliščin posameznega primera.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da je pri opredelitvi davčne obravnave z dohodnino in DDPO pri poslovanju z bitcoini ključno, kdo prejme dohodek in kateri dohodek prejme. Z vidika dohodnine velja, da v kolikor prejme dohodek fizična oseba, se le-ta obravnava kot dohodek prejet v naravi. V kolikor pa dohodek prejme fizična oseba v okviru opravljanja svoje dejavnosti, je prejeti dohodek potrebno vključiti v poslovne knjige fizične osebe, ki opravlja dejavnost in načeloma povečuje dobiček fizične osebe, ki opravlja dejavnost. Podobno velja tudi pri opredelitvi davčne obravnave trgovanja z bitcoini z vidika DDPO. Torej, dohodki povezani s poslovanjem oziroma trgovanjem z bitcoini se v poslovne knjige pravne osebe (npr. d.o.o.) vključijo kot prihodki, in so, upoštevajoč odštete davčno priznane odhodke, kot dobiček obdavčeni z 19 % DDPO.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodnina

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

 

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.