c S

Storitve prevzema, prevoza in obdelave odpadkov

08.08.2017

Javno podjetje BBB, d. o. o., je objavilo javno naročilo za izbiro izvajalca storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Ali je pravilno, da se storitev prevoza in obdelave odpadkov obravnava kot enotna storitev javne higiene, za katero se uporabi znižana stopnja DDV, ali je treba prevoz ločiti od obdelave odpadkov in ga obdavčiti z DDV po 22-odstotni stopnji?

Mnenje

Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov se obravnavajo kot enotna storitev obdelave odpadkov. Storitev prevoza sama po sebi za naročnika nima samostojne funkcije, ampak je le pomožna glede na glavno storitev. Prevzem in prevoz je treba opraviti zato, da bi se odpadki v centru za obdelavo sploh lahko obdelali. Naročnikov cilj je dosežen le tedaj, če izvajalec v zvezi s storitvijo obdelave odpadkov poskrbi tudi za njihov prevzem in prevoz.

Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča EU, je treba, kadar transakcija obsega skupek elementov in dejanj, upoštevati vse okoliščine, v katerih se opravi obravnavana transakcija, da bi se ugotovilo, (1) ali gre za dve ali več samostojnih transakcij ali za enotno transakcijo in (2) ali je treba v zadnjem primeru to enotno transakcijo opredeliti kot opravljanje storitev ali dobavo blaga.

Ob tem moramo izhajati s stališča, da je treba vsako transakcijo praviloma šteti za samostojno in neodvisno ter da po drugi strani transakcije, ki z gospodarskega vidika obsega eno sámo transakcijo, za namene obdavčitve z DDV ni treba umetno razdeliti, da se ne bi izkrivilo delovanje sistema DDV.

V zvezi s tem je Sodišče EU odločilo, da imamo opraviti z enotno transakcijo zlasti takrat, kadar je treba enega ali več elementov šteti za glavno transakcijo, medtem ko je treba element oziroma elemente šteti za eno od pomožnih transakcij, ki so davčno enako obravnavane kot glavna transakcija.

Enako velja, kadar sta dva elementa ali dve dejanji oziroma več elementov ali dejanj, ki jih davčni zavezanec opravi za potrošnika, ki je običajni potrošnik, tako tesno povezani, da dejansko sestavljajo nedeljivo gospodarsko transakcijo, katere razdelitev bi bila umetna.

Dejstvo, da je cena izkazana ločeno po posameznih delih oziroma enotno, ali da določen element predstavlja glavnino cene, praviloma za presojo ni odločilen dejavnik.

V primeru prevoza bi kot argument za njegovo enotno obravnavo z glavno transakcijo lahko uporabili tudi 5. odstavek 36. člena ZDDV-1, ki določa, da se v davčno osnovo vštevajo tudi postranski stroški kot stroški prevoza, ki jih izvajalec zaračuna naročniku storitve.

Menimo, da se enotna storitev uvršča med storitve javne higiene, ki so obdavčene po nižji stopnji, vendar razumemo, da presoja s tega vidika ni predmet vprašanja.

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.