c S

Vročitev odpovedi

07.08.2017

Čim je delavec izvedel, da mu v podjetju nameravajo zaradi njegovih kršitev odpovedati pogodbo o zaposlitvi, je odšel v bolniški stalež. Ali je dopustno, da mu odpoved vročijo kar na zagovoru?

Vročitev vabila na zagovor prek vročevalca ni bila uspešna, zato so se v podjetju odločili da mu vabilo pošljejo po pošti in pričakujejo, da ga bo prevzel šele zadnji možni dan. Da ne bi zamudili roka za odpoved, ker želijo da mu da delovno razmerje čim prej preneha, mu nameravajo odpoved vročiti na zagovoru, če se ga bo seveda udeležil.

Odgovor
Za zagovor v postopku pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni predpisan noben formaliziran postopek. Bistveno je zgolj to, da ima delavec možnost, da se izjasni glede očitanih kršitev (Glej na primer sodbo VSRS VIII Ips 205/2013). Če delodajalec že takoj po podanem zagovoru delavcu vroči odpoved, to ne pomeni, da delavec ni imel možnosti podati zagovora, torej da ni imel možnosti izjasniti se o očitanih kršitvah. Niti to ne pomeni, da je bil zagovor brez pomena, torej da je bil delodajalec že vnaprej odločen podati odpoved ne glede na to, kaj bo delavec povedal na zagovoru (predvidevam, da vas skrbi takšen delavčev očitek). Zlasti ne, če se izkaže, da je delodajalec tako ravnal, ker se delavec izogiba vročitvi. Delodajalec bi se nenazadnje kljub vnaprej pripravljeni odpovedi po izvedenem zagovoru lahko odločil, da odpovedi ne poda, če bi ga delavec prepričal, da ni storil očitanih kršitev oziroma da je nadaljevanje delovnega razmerja še mogoče. Iz sodne prakse pa tudi izhaja, da se delodajalcu v odpovedi ni treba opredeliti do delavčevega zagovora (Glej na primer sodbo VSRS VIII Ips 235/2007). Bistveno je torej, da je delavec imel možnost podati svoj zagovor; ali je njegov zagovor utemeljen ali ne, pa je stvar dokazovanja v sodnem postopku.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite brezplačno prebrati članke?
Registriraj se s testnim dostopom.

Avtor: Miha Šercer: Vročitev odpovedi, objavljeno v Pravni praksi, 2016, št. 39-40.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.