c S
Nenotifikacije določb o obveznih revizijah 18.07.2017 Vlada je na 143. redni seji sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze v pravni red Republike Slovenije.

Evropska komisija v obrazloženem mnenju zavzema stališče, da Slovenija ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2014/56/EU in poziva vlado, da v dveh mesecih po prejemu obrazloženega mnenja sprejme ukrepe, ki so potrebni za uskladitev z obrazloženim mnenjem. Slovenija je 17. marca 2017 pri Evropski komisiji vložila prošnjo za podaljšanje roka za odgovor oz. uskladitev z obrazloženim mnenjem, ki bila odobrena 28. marca 2017. S tem je bil Sloveniji rok za odgovor na pismo Evropske komisije podaljšan do 16. julija 2017.

Vlada pojasnjuje, da je Slovenija del določb Direktive 2014/56/EU v nacionalni pravni red prenesla z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, in sicer v delu, ki se nanaša na revizijsko poročanje in revizijsko komisijo. Zakon je bil 14. marca 2017 notificiran Evropski komisiji, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.

Preostale določbe Direktive 2014/56/EU bodo prenesene z Zakonom o revidiranju in ocenjevanju vrednosti. Predlog zakona je na področju revidiranja usklajen, nekaj usklajevanj pa je potrebnih še na področju ocenjevanja vrednosti. 9. junija 2017 je bilo zaradi nasprotujočih stališč izvedeno koalicijsko usklajevanje, kjer ni bilo doseženega soglasja, temveč je bil sprejet sklep, da se bo koalicijsko usklajevanje nadaljevalo. Slovenija načrtuje, da bo vlada besedilo predloga zakona določila do 24. avgusta 2017, kar omogoča sprejem na redni seji državnega zbora, ki bo potekala med 17. in 21. oktobrom 2017.

Slovenija si prizadeva, da bi v najkrajšem času sprejeli vse ukrepe za popolni prenos Direktive 2014/56/EU v nacionalni pravni red in obžaluje, da je zaradi nasprotujočih si mnenj na področju ocenjevanja vrednosti prišlo do zamude pri sprejemu zakona. S sprejemom zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti bodo določbe Direktive 2014/56/EU dokončno prenesene v pravni red Republike Slovenije. Vlada pa se zavezuje, da bo Evropsko komisijo obveščala o napredku pri sprejemanju ukrepov za prenos Direktive 2014/56/EU v slovenski pravni red.

Vir: Vlada RS