c S
Knjiženje različnih poslovnih dogodkov 17.07.2017

Kakšne so posledice nepravilnega obravnavanja poslovnih dogodkov in knjiženja v primerih plačila s poslovnimi karticami, npr. za plačilo goriva, obračuna plač, donacij in kratkoročnih časovnih razmejitev – rezervacij z zakonskega vidika?

Vprašanje

a) Ali pravilno knjižimo plačila s poslovnimi karticami, npr. za plačilo goriva:
- račun za gorivo: 402 / 10402
- zbirni račun za poslovne plačilne kartice od NLB: 10402 / 220
- plačilo zbirnega računa: 220 / 110

b) Ali pravilno knjižimo plače?
- neto plača: 4700 / 2500
- dohodnina: 4701 / 2500
- prispevki za plače: 4702 / 2500
- prispevki na plače: 4703 / 2500
- prehrana, prevoz: 4790 / 2500

Konto za obveznost je samo eden, medtem ko je po kontnem planu priporočena podrobnejša razdelitev (npr. 253: prispevki iz plače, 254: dohodnina, 251: neto plača, 266: prispevki na plače ipd.). Koliko smo se pravzaprav zavezani držati priporočenega kontnega plana z vidika rabe podjetja in z vidika inšpekcijskega nadzora?


Mnenje

a) Glede na to, da med nakupom blaga in obračunom, ki ga prejmete od NLB, lahko preteče nekaj časa, vmes pa je lahko tudi datum bilance stanja, priporočamo, da izberete kak drug prehodni konto za knjiženje teh računov. Ne nazadnje je treba tudi te račune vnesti v knjigo prejetih računov za namene DDV. Zato predlagamo zamenjavo prehodnega konta (da bo stanje na 31. 12. pravilno, in ne kot zmanjšanje denarnih sredstev):

- račun za gorivo: 402 / 22002
- zbirni račun za poslovne plačilne kartice od NLB: 22002 / 220
- plačilo zbirnega računa: 220 / 110

b) Neto plače, prispevki iz plače (22,1 %) in akontacija dohodne skupaj tvorijo bruto plače, strošek dela, ki naj bi bil skupaj izkazan na kontu 470, in se nato vpisuje v izkaz poslovnega izida pod AOP 140 v skupnem znesku.

Prispevke na plače (16,1 %) knjižimo na ločen konto, praviloma na 474, lahko pa uporabite tudi svoj konto. Vendar jih morate ločiti, saj se v izkaz poslovnega izida vpisujejo ločeno, in ne skupaj s prispevki iz plač. Prispevke na plače vpisujemo v izkaz poslovnega izida pod AOP 141 in 142.

Prehrano in prevoz pravilno izkazujete na ločenem kontu, ker se tudi v izkaz poslovnega izida vpisujeta ločeno: pod AOP 143.

Tehnika knjiženja ni predpisana; predpisana je zgolj uporaba dvomestnih kontov, kot jih predpisuje Enotni kontni okvir. Zato je odločitev, kako razporejate stroške znotraj skupine 47 in kako drobite obveznosti znotraj skupine 25, povsem v vaši domeni. Tudi globe so vezane zgolj na neuporabo kontnega okvira (dvomestnega), trimestni kontni načrt, ki ga omenjate, pa je le priporočen, to ni predpis. Zato si lahko konte znotraj skupine 25 določate sami in lahko imate tudi vse na enem samem kontu. Vendar je tak način knjiženja manj pregleden. Dobro je imeti vsaj prispevke in dohodnino na ločenem kontu, da lahko primerjate te konte z eKarticami na eDavkih. Če namreč podjetje ne poravnava svojih obveznosti sproti, lahko FURS izvrši tudi kak pobot med konti (npr. med DDV in dohodnino), zato če nimate davkov na ločenih kontih, izgubite kontrolo nad pravilnostjo knjiženja.


Nadaljevanje članka za naročnike >> Inštitut za računovodstvo:
Knjiženje različnih poslovnih dogodkov


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite prebrati članek do konca?

Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.