c S
Dnevnice za službeno pot v tujino 19.07.2017

Službena potovanja so v sodobnem poslovnem svetu stalnica. Še vedno pa se pojavljajo vprašanja kako je s povračilom dnevnic zaposlenemu, ki ga pošljete na službeno pot v tujino. 

Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba) velja, da se znesek, ki ga delodajalec lahko povrne zaposlenemu in ni obdavčen izračuna na podlagi:

 • trajanja službene poti; in
 • glede na višino zneska, ki ga za posamezno državo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju Uredba za tujino).

Tako je določeno, da v primeru ko traja službeno potovanje v tujini:

 • nad 14 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v Uredbi za tujino;
 • nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 odstotkov zneska določenega v Uredbi za tujino;
 • nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska, ki ga določa Uredba za tujino.

V nadaljevanju predstavljamo primer izračuna dnevnice za službeno pot v Francijo.

Službeno potovanje v tujini

nad 14 do 24 ur

 nad 8 do 14 ur

nad 6 do 8 ur

 

Znesek po Uredbi za tujino

 75 % zneska po Uredbi za tujino

25 % zneska po Uredbi za tujino

Francija

44 EUR

33 EUR

11 EUR

Prilogi Uredbe za tujino je določeno, da znaša znesek za službeno pot v Francijo 44 EUR na dan. To velja v primeru ko traja službena pot nad 14 in do 24 ur. Navedeni znesek je potrebno ustrezno zmanjšat v koliko službena pot traja krajši čas. Če traja službena pot več dni, se dnevnica računa po urah in sicer za vsakih 24 ur.

V kolikor so zaposlenemu na službeni poti v tujini zagotovljeni nekateri obroki, na primer samo zajtrk, je potrebno zneske dnevnic ustrezno zmanjšati.

V osnovi velja, da zaposlenemu pripadajo:

 • trije obroki prehrane za odsotnost nad 14 do 24 ur;
 • dva obroka prehrane za odsotnost nad 8 ur; in
 • en obrok prehrane za odsotnost nad 6 ur.

V kolikor je zaposlenemu na službeni poti zagotovljen posamezni obrok, je potrebno dnevnico zmanjšati skladno z naslednjim:

 • Odsotnost nad 14 do 24 ur:
  • za zagotovljeni brezplačni zajtrk se dnevnica zmanjša za 10 %;
  • za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa za 35 %.
  • V kolikor so zagotovljeni vsi obroki, zaposlenemu pripada 20 % dnevnice.
  • Odsotnost nad 10 do 14 ur:
   • za zagotovljeni brezplačni zajtrk se znesek dnevnice zmanjša za 15 %;
   • za zagotovljeno brezplačno kosilo oziroma večerjo 40 %.

Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, in sicer v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Tako se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja in nato še dnevnica za preostanek službene poti. 


Oglejte si še druge članke s področja Dohodek iz zaposlitve in boniteta


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?