c S
Poziv k vpisu v register računovodske poklicne skupine 20.06.2017

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine poziva vse, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino k vpisu v register. Vpišejo se lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini. Vpis poteka v elektronski obliki na spletni strani odbora in je brezplačen.

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine je bil ustanovljen z namenom spodbujanja strokovne usposobljenosti, krepitve poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanja javne podobe poklicne skupine.

V odboru so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčno izobraževalni inštitut, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Finančna uprava Republike Slovenije, Inštitut za računovodstvo, Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo, Zbornica računovodskih servisov in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Odbor poziva vse, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino k vpisu v register. Vpišejo se lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini. Vpis poteka v elektronski obliki na spletni strani odbora in je brezplačen.

Povezane vsebine: Dodatne informacije na spletni strani Odbora

Vir: MF


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.