c S

Mobilni telefon

02.06.2017

Fizična oseba, ki je hkrati tudi samostojni podjetnik z identifikacijsko številko za DDV, je kot občan sklenila naročniško razmerje za mobilni paket. Samostojni podjetnik ocenjuje, da več kot polovico pogovorov in torej tudi stroškov porabi za namene dejavnosti, zato bi želel odbiti 50-odstotni DDV in doseči, da bi mu bilo davčno priznanih 50 odstotkov stroškov opravljenih pogovorov.


Vprašanja

a) Ali si s. p. sme po navedenem prejetem računu, ki se glasi na občana, delno odbiti DDV?

b) Ali dejstvo, da račun nima oznake s. p., omejuje samostojnega podjetnika, da se ta razmejeni strošek med podjetjem in gospodinjstvom ne bi davčno priznal? Ali je pravilno, da se strošek med gospodinjstvom in podjetjem razmeji s temeljnico?

c) Ali odgovor na zgornji vprašanji spremeni okoliščina, če bi telefonski aparat samostojni podjetnik imel med osnovnimi sredstvi?


Mnenje

a) Menimo, da od računa, ki se glasi na občana, samostojni podjetnik ne more uveljavljati odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, četudi bi ta strošek zajel v poslovne knjige podjetnika. Menimo, da pravica do odbitka izhaja iz transakcij med davčnimi zavezanci, identificiranimi za davek na dodano vrednost. Ker je naročniško razmerje, torej pogodbo, sklenila fizična oseba, ki ni davčni zavezanec v smislu DDV, ta pogoj iz 63. člena ZDDV-1 ni izpolnjen.

b) V SRS 30.16 je določeno: »Podjetnik sestavlja knjigovodske listine tudi za knjiženje stroškov (električne energije, ogrevanja, beljenja in podobnega), posebej za podjetje in posebej za gospodinjstvo, če svojih sredstev ne izkazuje v poslovnih knjigah, jih pa hkrati uporablja za poslovne in zasebne namene. Notranja temeljnica stroškov je pisni obračun stroškov, ki se nanašajo na uporabo zadevnega sredstva (ustrezni del stroškov), in s prikazom načina obračunavanja posamezne vrste stroškov.«

Iz določbe standarda jasno izhaja,...


Več v članku: Inštitut za računovodstvo – Mobilni telefon


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite prebrati članek do konca?

Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.