c S

Pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna – pravilen izračun davčne osnove v primeru nakupov blaga in storitev za neposlovni namen

20.03.2017

FURS želi pred iztekom roka za oddajo davčnega obračuna DDPO in DohDej davčne zavezance opozoriti, na pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna, predvsem z vidika pravilnega izkazovanja davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Prepričani so, da velika večina zavezancev svoje obveznosti izpolnjuje skladno s predpisi. Kljub temu želijo, da svojo pozornost usmerite na celovitost izkazovanja prihodkov ter na izvzemanje odhodkov, ki so davčno nepriznani. Prilagoditve davčne osnove morajo biti izvedene v skladu z določili ZDDPO-2 in ZDoh-2, pri tem je potrebno upoštevati tudi določila ZDDV-1.

Še posebej velja opozorilo na davčno obravnavo morebitnih nakupov blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem vaše dejavnosti.

Obveščajo, da je Finančna uprava RS analizirala podatke pridobljene iz sistema davčnih blagajn z vidika, ali bi lahko pri določenih nakupih šlo za neupravičeno zniževanje davčne osnove pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oz. davka od dohodkov iz dejavnosti, za neupravičen odbitek DDV-ja ali pa neustrezno dohodninsko obravnavo dohodkov fizičnih oseb.

Z namenom preventivnega delovanja in spodbujanja k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti so  pripravili posebno pojasnilo o pravilni davčni obravnavi nakupov blaga in storitev za neposlovni namen.

Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.