c S
Letni dopust - krajši delovni čas 27.02.2017

Delavec je zaposlen za nedoločen čas pri dveh delodajalcih, in sicer pri enem dela enkrat tedensko (vsak ponedeljek) štiri ure, pri drugem pa 36 ur tedensko. Zataknilo se je pri odmeri letnega dopusta, in sicer pri delodajalcu, pri katerem dela enkrat tedensko štiri ure.

Celotno število dni dopusta glede na ZDR-1, veljavno kolektivno pogodbo in interni akt delodajalca je 25 dni. Glede na določbe 66. člena ZDR-1 ni težav glede sočasne izrabe dopusta pri obeh delodajalcih. Problem pa je v tem, da delavec lahko izrabi 25 dni dopusta, torej ga 25 ponedeljkov, ki so zanj edini delovni dan v tednu, ni v službo, kar je dejansko več kot pol leta.

Ali v tem primeru obstaja še kakšna drugačna, pravilna razlaga oziroma določitev glede (sorazmernega dela) dopusta?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa letni dopust v tednih, in sicer kot minimalni letni dopusta določa dopust v trajanju štirih tednov, ne glede na to, ali delavec dela polni ali krajši delovni čas. Zakon še določa, da je minimalno število dni letnega dopusta odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu. Navedeno pomeni, da bo imel delavec, ki dela pet dni v tednu, minimalno 20 dni letnega dopusta, delavec, ki dela šest dni v tednu, minimalno 24 dni letnega dopusta (6/5), delavec, ki dela samo en dan v tednu, pa zgolj štiri dni dopusta (1/5). Če ima delavec v vašem primeru glede na kriterije za dodatne dni dopusta po zakonu, kolektivnih pogodbah in internih aktih za tekoče leto odmerjenih 25 dni (celotnega) letnega dopusta, mu glede na delo zgolj en dan v tednu pripada le petina odmerjenih dni, torej pet dni dopusta. Delavec bo torej lahko odsoten z dela pet ponedeljkov v letu. Sliši se malo, ampak dejansko bo delavec odsoten z dela pet tednov.


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati registriran uporabnik?