c S

Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela

30.01.2017

Delodajalec se je z delavcem ustno dogovoril o spremembi kraja opravljanja dela. Delavec na novi lokaciji v drugi poslovni enoti opravlja delo že več kot dve leti, vendar v tem času še ni prišlo do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v delu, ki ureja kraj opravljanja dela. Zaradi poslovnega razloga bo v tej enoti prišlo do odpuščanj. Ali delodajalec lahko poda delavcu redno odpoved iz poslovnega razloga, čeprav z njim ni sklenil nove pisne pogodbe o zaposlitvi, iz katere bi bilo razvidno, da delavec opravlja delo v drugi enoti?

Kraj opravljanja dela je po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ena od obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi. člen 31 ZDR-1 med drugim določa, da če točni kraj opravljanja dela ni naveden, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca. Hkrati je sprememba kraja opravljanja dela eden od vzrokov za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Sklicujoč se na 17. člen ZDR-1, pa odsotnost pisnosti pogodbe o zaposlitvi še ne nakazuje na neobstoj delovnega razmerja. Četrti odstavek 17. člena namreč jasno določa, da če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi, med katere spada tudi določilo o kraju opravljanja dela, to ne vpliva na njen obstoj in veljavnost.


Glede na to, da delavec ni oporekal premestitvi na novo lokacijo in na novi lokaciji opravlja delo že dve leti, je mogoče sklepati, da se je s premestitvijo strinjal. To pomeni, da sta stranki sklenili novo pogodbo o zaposlitvi v delu, ki se nanaša na spremembo kraja opravljanja dela. Delavec bi lahko kadarkoli med premestitvijo od delodajalca zahteval izročitev nove, pisne pogodbe o zaposlitvi, v kateri bi kot kraj opravljanja dela bila navedena dejanska lokacija opravljanja dela.

Več v članku: Janja Cigoj, Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela, Pravna praksa, 2016, št. 22


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.