c S

Učinki pridobitve in odtujitve nepremičnin

13.01.2017

Podjetje, ki je naložbeno nepremičnino izkazovalo po modelu nabavne vrednosti, želi v začetku letošnjega leta spremeniti model vrednotenja in jo izkazati po pošteni vrednosti, ki bi bila višja od knjigovodske vrednosti po modelu nabavne vrednosti. Fizična oseba pa bi nepremičnino prenesla iz gospodinjstva v podjetje. Kakšen bi bil vpliv na obdavčitev?

Mnenje

Učinki merjenja naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti se po SRS 6.26 (2006) izkažejo neposredno v poslovnem izidu. Ker bi bila v vašem primeru poštena vrednost višja od knjigovodske vrednosti, se učinek merjenja izkaže med prihodki. Ob odtujitvi take nepremičnine je dosežena razlika med prodajno ceno in tako prevrednoteno vrednostjo nepremičnine (višjo knjigovodsko vrednostjo zaradi merjenja po pošteni vrednosti) res nižja, vendar končni efekt ni toliko nižja davčna osnova za davek od dohodkov iz dejavnosti, saj ne smemo pozabiti na predhodno izkazane prihodke. Sprememba modela torej ne vpliva na višino davka od dohodka iz dejavnosti, saj kolikor je najprej več prihodkov, je ob prodaji manj razlike med prodajno in prevrednoteno knjigovodsko vrednostjo, učinka se torej med seboj izničita.

Drugače bi bilo, če bi naložbeno nepremičnino krepili v letu 1 - v tem letu bi bili višji prihodki in višja davčna osnova; v letu 2, ko bi nepremičnino odtujili, pa bi bila nižja dosežena razlika, torej nižja davčna osnova. Vendar na dolgi rok, če sta to edina poslovna dogodka ali če se drugi pogoji poslovanja ne spremenijo, sprememba modela vrednotenja ne doprinese k višji ali nižji davčni osnovi.

Enaka ureditev velja po SRS 2016.

Glede prenosa nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje pa je treba upoštevati še dodatno informacijo, ki je trenutno nimamo - 50. člen ZDoh-2 (enako pravilo velja po 51. členu) namreč določa različno davčno obravnavo prenosov sredstev iz gospodinjstva v podjetje, davčna obravnava pa je odvisna od tega, kdaj je bilo to stvarno premoženje (konkretno zemljišče oziroma nepremičnina) pridobljeno.

Če je fizična oseba (kot občan, ne v okviru dejavnosti) pridobila nepremičnino oziroma zgradila nepremičnino pred začetkom opravljanja dejavnosti, se vnos take nepremičnine v dejavnost ob začetku opravljanja dejavnosti evidentira v okviru podjetnikovega kapitala.

Več v članku: Učinki pridobitve in odtujitve nepremičnin


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.