c S
Vmesne dividende 16.08.2016

Lastnik d. o. o.-ja (odprl je letos, 19. 5.) bi si rad izplačal dividendo. Zanima ga, kako je z izplačilom dobička, torej vmesnim izplačilom dividend (kdaj se pri tem plača davek). Verjetno se ugotovi dobiček na podlagi mesečne bilance. Kaj pa če si bo izplačal več, kot bi si lahko, če bi si dividendo izplačal po zaključenem poslovnem letu?

Iz določb Zakona o gospodarskih družbah smiselno izhaja, da si lahko družbenik d. o. o. izjemoma deli dobiček, tudi še preden je ta ugotovljen. Navedeno je možno le, kadar se utemeljeno pričakuje, da bo dobiček ustvarjen, torej na podlagi stanja mesečne bilance stanja oziroma drugih okoliščin, ki izkazujejo visoko verjetnost nastanka dobička po koncu poslovnega leta.

Obdavčitev tako izplačanega dobička je enaka kot ob siceršnji delitvi dobička. Tako izplačana dividenda se obravnava po Zakonu o dohodnini kot dohodek iz kapitala in predstavlja dohodek, dosežen na podlagi udeležbe fizične osebe v kapitalu izplačevalca. Davčna osnova je dosežena dividenda, ta pa se obdavči po 25-odstotni stopnji (cedularna, tj. dokončna obdavčitev). Ker je izplačevalec dividende slovenska pravna oseba, ta poroča izplačilo dividend z obrazcem REK-2 in plača davčni odtegljaj.

Če bi si družbenik izplačal višjo dividendo od kasneje ugotovljenega dobička oziroma če se zgodi, da dobička ni, je družbenik dolžan (preveč) izplačani znesek vrniti. To izhaja iz temeljnega načela ohranjanja kapitala družbe. Pri tem se družbenik ne more uspešno sklicevati na 497. člen ZGD-1, ki sicer omogoča, da družbenik, ki je v dobri veri prejel določena neupravičena izplačila, slednja ohrani. Razlog za to je, da se šteje, da je družbenik vedel, da je bilo predčasno izplačilo dano ob pogoju nastanka dobička. Na podlagi navedenega se popravi tudi davčni obračun in se preveč plačani davek vrne.

Oglejte si še druge članke s področja Predmet obdavčitve in davčno obdobje

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?