c S
Poklicno zavarovanje in ureditev dvojnega statusa upokojencev 27.10.2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki se nanaša na poklicno zavarovanje in na ureditev dvojnega statusa upokojencev. V nadaljevanju objavljamo predstavitev kompromisnega predloga ureditve dvojnega statusa za vse vrste zavarovancev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev in bi želeli prejemati pokojnino, hkrati pa nadaljevati z delom oz. dejavnostjo.

Dvojni status

S kompromisnim predlogom se zasleduje cilj ureditve dvojnega statusa za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev ter bi želeli nadaljevati z delom in dejavnostjo in hkrati prejemati pokojnino. Želimo celovito urediti problematiko dvojnega statusa, pri čemer pa se med posameznimi kategorijami zavarovancev uveljavlja razlikovalni element, in sicer v okviru prispevanja k vzdržnosti pokojninske blagajne.

Na ministrstvu poudarjamo, da smo vseskozi spremljali in sodelovali v razpravah s socialnimi partnerji, kot tudi z drugimi strokovnimi institucijami ter na podlagi razprav in tudi finančnih ocen posameznih predlogov prišli do ugotovitve, da bi prenagljeni posegi v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko negativno vplivali na vzdržnost pokojninske blagajne. Iz navedenega vidika smo na ministrstvu pripravili kompromisni predlog predstavljen v nadaljevanju, pri čemer pa same razprave še nismo zaključili, saj želimo, da se debata in nadaljnje rešitve glede dvojnega statusa nadaljujejo znotraj razprave in priprave Bele knjige o pokojninah.

Kompromisni predlog pri ureditvi dvojnega statusa vključuje razlikovalni element med zavarovanci glede na to ali določena kategorija zavarovancev dodatno prispeva k vzdržnosti pokojninske blagajne z zaposlovanjem dodatnih oseb. Zato predlog predvideva ureditev dvojnega statusa za samostojne podjetnike na en način in ureditev dvojnega statusa za ostale kategorije zavarovancev na drug način. Urejeno je tudi prehodno obdobje za tiste upokojence, ki imajo dvojni status urejen do konca letošnjega leta.

Samostojni podjetnik

1. Samostojni podjetnik se lahko upokoji ter prejema polno pokojnino in nadaljuje z dejavnostjo, če:

  • je dopolnil najmanj 63 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa;
    • je dejavnost opravljal najmanj 12 mesecev pred upokojitvijo;
    • v času upokojitve, ko nadaljuje z dejavnostjo, zaposluje najmanj eno osebo za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
    • če ima (ves čas dvojnega statusa) poravnane vse prispevke (za sebe in za svoje zaposlene) za socialno varnost.

2. Samostojni podjetnik se lahko upokoji ter prejema polno pokojnino in nadaljuje z dejavnostjo, če je dopolnil najmanj 65 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. V tem primeru pa ne rabi izpolnjevat ostalih pogojev.

Vse osebe bodo morale plačevati polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ostale kategorije

Za vse ostale zavarovance se uvaja možnost pridobitve 20% predčasne ali starostne pokojnine, in sicer za vse, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne ali predčasne pokojnine. To možnost bodo imeli tudi vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih (ZPIZ, ZPIZ-1). Še naprej pa bodo vsi zavarovanci imeli možnost, da se delno upokojijo ali delno reaktivirajo za najmanj 4 ure dnevno (in ne za 2 uri kot je bilo navedeno v prvotnem predlogu).

Ministrstvo meni, da je smiselno spodbujati vse zavarovance, in sicer tudi tiste, ki so že dopolnili 65 let in izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino, da bodo na ta način vztrajali v zavarovanju in tako še naprej plačevali prispevke, ob tem pa lahko prejemali tudi 20% starostne ali predčasne pokojnine.

Upokojenci iz 406. člena ZPIZ-2

Vsi, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po ZPIZ-1, in ki se jim je že dvakrat podaljšal rok za uskladitev dvojnega statusa (ZMEPIZ-1), bodo še naprej lahko prejemali pokojnino in opravljali dejavnost. Po novem pa bodo morali plačevati višji pavšalni prispevek, kot do sedaj, in sicer v višini polovice polnega prispevka za PIZ od najnižje pokojninske osnove.

Zaključek

Kompromisni predlog ustrezno ureja dvojni status prvič tistih posameznikov, ki pri opravljanju samostojne dejavnosti dodatno zaposlujejo ter drugič tistih zavarovancev, ki sicer v okviru svojega statusa ne zaposlujejo, imajo pa že izpolnjene pogoje za upokojitev in bi želeli nadaljevati z delom. Ob tem je potrebno poudariti, da tudi prejemanje 20% pokojnine ob hkratnem opravljanju dela ali dejavnosti dejansko pomeni dvojni status, saj oseba v tem primeru prejema tako pokojnino kot odhodek iz dela.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.