c S
Davčne blagajne – postopek potrjevanja računov in obveznosti zavezancev 02.09.2015

Od 2.1.2016 bo uporaba davčnih blagajn obvezna za vse, ki poslujejo z gotovino in so zavezani k izdaji računa po ZDDV-1. Skladno s pojasnili FURS bo sistem potrjevanja računov možno uporabiti že od 1.12.2015. Kakšen bo postopek potrjevanja računov ter kaj morajo zavezanci narediti za uporabo sistema, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Davčne blagajne so sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom FURS. Skladno z 8. in 12. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (PZDavPR), bo zavezanec FURS poslal sporočilo, ki ga bo podpisal z namenskim digitalnim certifikatom. FURS bo nato v roku 2 sekund zavezancu poslal sporočilo, ki vsebuje enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR). To oznako mora zavezanec navesti na izdanem računu, in sicer pred navedbo številke računa. Na podlagi tekstovnega zapisa EOR pred številko računa, bo prejemnik računa vedel, da je račun potrjen s strani FURS.

Vsebina sporočila, ki ga izdajatelj računa pošlje FURS

Izdajatelj računa bo FURS posredoval sporočilo s podatki o računu in podatki o poslovnem prostoru preko svoje dostopne točke. Kot dostopna točka zavezanca šteje posamezna elektronska naprava za izdajanje računov zavezanca ali informacijski sistem zavezanca. Vsebina in oblika sporočila s podatki o računu in poslovnem prostoru sta natančneje predpisani s prilogama 1 in 2 k PZDavPR. Že sedaj se postavlja vprašanje, kako je z varnostjo posredovanih podatkov, ki jih bo izdajatelj računa poslal FURS preko spleta, vendar na FURS zagotavljajo, da bo pošiljanje podatkov varno.

Namenski digitalni certifikat

Vsak zavezanec bo moral pridobiti namenski digitalni certifikat, s pomočjo katerega bo podpisoval sporočila, ki jih bo pošiljal FURS. Skladno z 2. členom PZDavPR, namensko digitalno potrdilo vsebuje naslednje podatke:

  • davčno številko;
  • ime zavezanca;
  • namen uporabe (DavPotRac); in
  • zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu.

Namenski digitalni certifikat je novost in ga bo zavezanec lahko uporabljal le za namene izvajanja postopka potrjevanja računov. Namenski digitalni certifikat tako ne bo uporaben za druge namene, kot je oddaja poročil preko sistema eDavki in podobno. V ta namen, bodo zavezanci še vedno uporabljali enako digitalno potrdilo kot do sedaj.

Za pridobitev namenskega digitalnega potrdila mora zavezanec vložiti vlogo za izdajo namenskega digitalnega potrdila, in sicer elektronsko, preko sistema eDavki. Potrdilo prevzame preko portala za prevzem digitalnih potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov (3. člen PZDavPR). 

Čas, potreben za potrditev računa na FURS

Skladno s tretjim odstavkom 8. člena PZDavPR je izmenjava podatkov sinhrona. To pomeni, da dostopna točka informacijskega sistema davčnega organa takoj odgovori na zahtevo uporabnika (zavezanca oziroma izdajatelja računa).

Skladno s prvim odstavkom 14.člena PZDavPR, najdaljši čas, ko dostopna točka zavezanca čaka sporočilo z odgovorom informacijskega sistema davčnega organa, določi zavezanec. Vendar pa drugi odstavek 14. člena določa, da mora zavezanec pri določitvi najdaljšega časa upoštevati najdaljši čas 2 sekund. To pomeni, da od trenutka vstopa sporočila v informacijski sistem davčnega organa, do trenutka izhoda sporočila z odgovorom iz informacijskega sistema davčnega organa, ne sme preteči več kot 2 sekundi. Tako tudi najdaljši čas, ki ga določi zavezanec, ne sme biti krajši od 2 sekund.

Za povezavo s sistemom davčnih blagajn tako zavezanci potrebujejo:

  • dostop do internetnega omrežja;
  • ustrezno prepustnost povezave; in
  • namenski digitalni certifikat.

Obvezna je tudi objava obvestila o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. 

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?