c S
Poročanje malega davčnega zavezanca, identificiranega za DDV, na podlagi 4. odstavka 78. člena ZDDV-1 01.09.2015 Davčni zavezanec se je registriral za DDV samo za storitve, ki jih opravlja davčnim zavezancem v drugih državah članicah EU, za katere je plačnik DDV prejemnik storitev (4. odstavek 78. člena ZDDV-1). Ali mora oddajati DDV-O mesečno ali samo takrat, ko izda račun v tujino, glede na to, da izda račun v tujino samo dvakrat letno? Kateri člen ZDDV-1 napiše na računu za domačega prejemnika in kateri za prejemnika transakcije v EU?

Mali davčni zavezanec, ki je identificiran zgolj na podlagi dejstva, da opravlja storitve, katerih kraj obdavčitve je v državi članici EU, ki ni Slovenija (na podlagi 4. odstavka 78. člena), mora oddajati:

- obračune DDV-O mesečno, ne glede na to, ali je v posameznem mesecu opravil transakcije ali ne;
- poročila RP-O pa samo za koledarski mesec, v katerem je opravil transakcije znotraj Unije ali v katerem mora opraviti popravek za pretekla obdobja poročanja.

To stališče izhaja iz naslednjega:

a) DDV-O:

2. odstavek 88. člena ZDDV-1 določa, da mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV-O ne glede na to, ali je za davčno obdobje po obračunu dolžan plačati DDV, kar je razumeti, da tako v primerih, ko izkazuje presežek vstopnega DDV, kakor tudi, kadar je obveznost za plačilo nič (kar se dogaja pri omenjenem zavezancu).

Poleg tega ne zakon ne navodilo za izpolnjevanje obrazca DDV-O ne razločujeta med ›običajnim‹ zavezancem in zavezancem, ki je identificiran zgolj na podlagi transakcij (storitev), ki jih opravlja, in so obdavčene na ozemlju druge države članice EU, zaradi česar so pravila enaka za oba.

b) RP-O:

Drugače kot pri določbah, ki zadevajo DDV-O, ne zakon ne navodilo za izpolnjevanje RP-O nikjer ne določata, da je treba poročilo oddati za vsak mesec. Nasprotno, 90. člen ZDDV-1 določa, da davčni zavezanec predloži RP-O za koledarski mesec, v katerem je opravil transakcije znotraj Unije ali v katerem mora opraviti popravek za pretekla obdobja poročanja. Menimo, da dostavek »v katerem mora opraviti popravek za pretekla obdobja poročanja« ne bi bil potreben, če bi veljalo, da se RP-O predloži tudi takrat, kadar transakcije, ki so predmet poročanja, v določenem koledarskem mesecu niso bile opravljene.

V zvezi s klavzulami na računih, ki jih izdaja mali davčni zavezanec, velja, da:

- pri transakcijah, ki jih opravlja na ozemlju Republike Slovenije, na računu navede: »Transakcije so oproščene plačila DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1«;
- pri storitvah, ki jih opravlja za zavezance iz EU, napiše ›Obrnjena davčna obveznost‹ oziroma v angleščini ›Reverse charge‹.


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?