c S
Delo upokojencev in knjiženje 22.06.2015

Lastnik in ustanovitelj podjetja je upokojenec, ki je bil imenovan za prokurista. Dohodek so mu obračunavali po pogodbi o prokuri, vendar do izplačil dejansko še ni prišlo zaradi slabšega finančnega stanja. Podjetje zanima kako je sedaj z izplačili in ali je funkcija upokojenca, lastnika in prokurista v eni osebi sploh združljiva?

Mnenje

1. Na podlagi sklenjene pogodbe ima družba obveznosti, ki ste jih obračunali in knjižili, kar je skladno s splošnimi SRS. Te obveznosti ostajajo odprte do poravnave oziroma do prenehanja obveznosti, če bi vmes zastarale. Ker niso bile poravnane v roku, bi bilo treba pregledati določbe pogodbe o kazni za izplačevalca (penali, zamudne obresti) in jih po potrebi doknjižiti, bi pa bilo tako ravnanje neobičajno, saj prokurist vpliva na poslovanje družbe in bi torej lahko vplival tudi na vsaj delno poravnavo obveznosti in bi s tega vidika lahko bilo davčno priznavanje take kazni za zamudo dolžnika vprašljivo. Menimo torej, da obveznosti še naprej izkazujte med odprtimi postavkami, saj ni razloga za njihovo odpravo.

2. Upokojenec, ki je v družbi prokurist (ne pa hkrati tudi njen direktor), lahko prejema pokojnino in ostane zavarovan kot upokojenec. Za delo v družbi kot prokurist lahko prejema dohodke po pogodbi o prokuri, pri čemer ni omejitve v višini nagrade, ki jo prejema, in višina dohodka ne vpliva na pokojnino. Dohodek prokurista, ki je pooblaščen za zastopanje družbe, se po ZDoh-2 šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Med te dohodke se štejejo tudi povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela (npr. potni stroški). V primeru izplačil povračil stroškov se torej ti vštevajo v davčno osnovo in se ne morejo izplačati neobdavčeno, tako kot zaposlenim delavcem.

Prokurist je skladno z določbami ZGD-1 opredeljen kot poslovni pooblaščenec, torej ni organ odločanja niti organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Več o tem si lahko preberete v pojasnilu DURS, št. 4210-5839/2011, z dne 15. 4. 2011.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodek iz zaposlitve in boniteta


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.