c S

Oddajanje nepremičnin v najem v okviru dejavnosti podjetnika

17.03.2015

Samostojni podjetnik, ki ga ima v lasti stanovanje kot fizična oseba, želi urediti oddajanje stanovanja v okviru dejavnosti (svetovanje). Z oddajanjem stanovanja kot  s.p. želi uveljavljati strošek amortizacije, kot tudi stroške vzdrževanja, ogrevanja, vode in elektrike.

Samostojni podjetnik lahko oddaja nepremičnine v najem, vendar mora prej doregistrirati svojo dejavnost (v Poslovnem registru) in nepremičnino vnesti v poslovne knjige. Če ne vodi dvostavnega knjigovodstva in v zvezi s tem tudi registra osnovnih sredstev, vnos nepremičnine izvede v evidenci pretokov med gospodinjstvom in podjetjem (Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika) ter v Evidenci osnovnih sredstev. Odsvojitev nepremičnine fizične osebe ni obdavčljiva, če se prenese v podjetje samostojnega podjetnika z namenom opravljanja dejavnosti (podjetnik jo izkaže med osnovnimi sredstvi) in je bila pridobljena oziroma zgrajena pred začetkom opravljanja dejavnosti. Za prenos iz gospodinjstva v podjetje pa je treba upoštevati še določila 16. člena ZDoh-2 (nepremičnina se mora ovrednotiti po primerljivi tržni ceni).

Če davčne osnove ne ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, bo uveljavljal dejanske odhodke na podlagi knjigovodskih listin (o amortizaciji, stroških vzdrževanja, obratovalnih in drugih stroških). Če vaša stranka ni v sistemu DDV, je treba preveriti, ali zaradi razširitve dejavnosti izpolnjuje pogoje za obvezno identifikacijo po 94. členu ZDDV-1.

Ne glede na to, ali bo stanovanje še naprej oddajala kot fizična oseba ali v okviru dejavnosti, pa je nujno ustrezno poročanje v Evidenco trga nepremičnin.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodka iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.