c S
Dnevnice za službeno potovanje v tujino 27.10.2014

Podjetje namerava obračunati dnevnice za zaposlenega, ki je bil na večdnevnem službenem potovanju v državah članicah EU. Zanima jih pravilen obračun dnevnic in pogoji za izplačilo dnevnic, predvsem kateri zneski se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ter osnovo prispevkov za socialno varnost?

Vprašanje

Prosimo za pomoč pri pravilnem obračunu dnevnic na službenem potovanju.

1.

 • Začetek službene poti: 17. 9. 2013 ob 5.30 uri.
 • Zaključek službene poti: 19. 9. 2013 ob 21.30 uri.

Glede na skupno trajanje poti 2 dni in 16 ur zaposlenemu pripadajo 3 cele dnevnice.

2. Potovanje je bilo v tri različne države: Avstrija (dnevnica 44 €), Poljska (dnevnica 32 €) in Slovaška (dnevnica 32 €). Trajanje poti v posameznih državah:

 • Avstrija: 17. 9. 2013 od 5.30 do 17.00 - trajanje 11 ur in 30 min (0,75 dnevnice × 44 €),
 • Poljska: 17. 9. 2013 od 17.00 do 19. 9. 2013 do 10.00 - trajanje 1 dan in 17 ur (2 dnevnici × 32 €),
 • Slovaška: 19. 9. 2013 od 10.00 do 21.30 - trajanje 11 ur in 30 min (0,75 dnevnice × 32 €).

3. Skupno trajanje poti na Poljskem in Češkem je 2 dni in 4 ure, zaposlenemu pripadata 2 dnevnici po 32 €.

Kako pravilno obračunamo dnevnice za to pot:

 • Ali upoštevamo posebej čas v Avstriji, skupno pa čas na Poljskem in Češkem, ker je vrednost dnevnic v teh dveh državah enaka (zaposlenemu bi pripadalo 0,75 dnevnice za Avstrijo in 2 celi dnevnici za Poljsko in Slovaško)?
 • Ali upoštevamo skupen čas trajanja poti (zaposlenemu pripadajo 3 cele dnevnice, ne vemo pa, katero vrednost upoštevati, 44 ali 32 €)?
 • Ali upoštevamo trajanje službene poti v vsaki državi posebej (v tem primeru, smo izračunali, pripada 0,75 dnevnice za Avstrijo, 2 dnevnici za Poljsko in 0,75 dnevnice za Slovaško)?
 • Ali je pravilen kakšen drug način obračuna?

Mnenje

Po vaših navedbah podjetje uporablja Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. V podjetju nimate internega akta, ki bi urejal višino dnevnic. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v tarifni prilogi določa, da je delavec za službeno pot v tujino upravičen do dnevnice (povračilo stroškov za prehrano) v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo prispevkov za socialno varnost.

Navedene zneske ureja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ta v 4. členu določa, da se - če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur - v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino. Če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz predpisa Vlade. Če traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz predpisa Vlade.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja tako določa le višino dnevnic glede na trajanje službenega potovanja, ne ureja pa metodologije (načina) izračuna dnevnic.

Predpis Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino, je Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Ta uredba ureja tudi metodologijo (način) izračuna dnevnic. Skladno s 5. členom te uredbe se namreč dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje konča. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica ugotovi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena te uredbe. Če se službeno potuje v več držav, se dnevnice obračunajo po določbah 4., 7. in 8. člena te uredbe, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja. 7. člen določa, da se za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, obračuna cela dnevnica. Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 10 ur do 14 ur, se obračuna 75 odstotkov dnevnice.

1. način izračuna dnevnic

Glede na navedene določbe ugotavljamo, da je za vaše podjetje zavezujoča uporaba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ker ta uredba ne ureja metodologije (načina) izračuna dnevnic, bi v konkretnem primeru službenega potovanja v tujino lahko zaposlenemu izplačali 75 odstotkov dnevnice za Avstrijo, 2 celi dnevnici za Poljsko in 75 odstotkov dnevnice za Slovaško.

2. način izračuna dnevnic

Če pa uporabimo metodologijo izračunavanja dnevnic, ki jo ureja Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, je treba v prvem koraku ugotoviti, koliko dnevnic pripada zaposlenemu, če računamo dnevnice po posameznih državah, v katerih je zaposleni opravljal svoj posel. Ugotovimo, da zaposlenemu pripada:

 • za Avstrijo 75 odstotkov dnevnice,
 • za Poljsko 2 celi dnevnici,
 • za Slovaško 75 odstotkov dnevnice.

V drugem koraku moramo preveriti, koliko dnevnic bi pripadalo zaposlenemu glede na skupno trajanje službenega potovanja. Ugotovimo, da bi zaposlenemu pripadale 3 cele dnevnice.

Kot rečeno, se skladno z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, če se službeno potuje v več držav, dnevnice obračunajo po določbah 4., 7. in 8. člena te uredbe, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

Glede na navedeno določbo v tretjem koraku ugotovimo, da zaposlenemu ne moremo izplačati 2 celih dnevnic in dveh 75-odstotnih dnevnic, kot smo ugotovili v prvem koraku. Zato se odločimo, da zaposlenemu izplačamo 2 celi dnevnici za Poljsko, avstrijsko dnevnico (ker je večja od slovaške dnevnice) pa povečamo s 75 odstotkov dnevnice na 1 celo dnevnico. Tako skupaj izplačamo 3 cele dnevnice.

Sklep

Kot smo omenili, je za vaše podjetje, kar zadeva višino dnevnic za službena potovanja v tujino, zavezujoča le uporaba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ker ta uredba ne ureja metodologije izračuna dnevnic, temveč le višino dnevnic glede na čas potovanja, smo v zvezi z navedenim vprašali na davčno upravo.

Kot izhaja iz pojasnila davčne uprave, vam svetujemo, da upoštevate drugi način izračuna dnevnic, ki smo ga navedli v našem mnenju z dne 16. 10. 2013. Delavcu tako lahko izplačate dve poljski dnevnici in eno avstrijsko dnevnico.

Davčna uprava namreč v svojem pojasnilu navaja, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pri potovanju, ki traja 64 ur, ne vštevajo 3 dnevnice. Dnevnice se lahko obračunajo v višini dnevnice, ki velja za državo, v kateri je končni cilj službene poti - v vašem primeru je tako neobdavčen znesek dnevnice za prvi dan potovanja znesek, ki velja za Poljsko, za drugi dan znesek, ki velja za Poljsko in za tretji dan znesek, ki velja za Slovaško.

Če na potovanje vplivajo okoliščine in dejstva, zaradi katerih tak obračun ne bi bil pravilen, se lahko višina neobdavčene dnevnice obračuna tudi v sorazmerju glede na čas potovanja po ozemlju posamezne države. V vašem primeru se lahko neobdavčeni znesek dnevnice izračuna ob upoštevanju sorazmernega časa potovanja v posamezni državi. Tako lahko izplačate dve dnevnici v višini zneska, ki velja za Poljsko, in eno dnevnico v višini zneska, ki velja za Avstrijo.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodka iz zaposlitve in bonitete


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.


Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.