c S
Ali je zavrnitev zahtevka za pridobitev ID za DDV upravičena? 28.10.2014 Izkušnje pri pridobivanju ID za DDV v Sloveniji kažejo, da davčni organ pogosto zavrne zahtevo za dodelitev ID za DDV z obrazložitvijo, da predlagatelj nima potrebnih materialnih, tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje prijavljene ekonomske dejavnosti. Na ta način naj bi se davčni organ boril proti davčnim goljufijam. Pa je to upravičeno?

Vsaka oseba mora davčnemu organu v skladu s 78. členom ZDDV-1 prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost in predložiti zahtevek za izdajo ID za DDV (identifikacijsko številko za DDV).

Skladno s 129. členom PZDDV-1, se lahko pravna ali fizična oseba  identificira za namene DDV že s prvimi navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr. pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu organu predloži pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

Glavni namen slednje določbe je boj proti davčnim goljufijam. Države članice imajo sicer legitimen interes za ustrezno ukrepanje, da bi zavarovale svoje finančne interese in boj proti goljufijam, davčnim utajam in mogočim zlorabam. To je cilj, ki ga priznava in spodbuja tudi Direktiva 2006/112 (Sodba ES C-146/05), pa vendar, ti ukrepi ne smejo ogrožati načela nevtralnosti. Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da ukrepi, ki jih imajo države članice pravico sprejeti v boju proti davčnim goljufijam, ne smejo preseči tistega, kar je nujno potrebno za dosego cilja. Ukrepi se torej ne smejo uporabiti na način, ki bi ogrozil nevtralnost DDV (Sodba ES C-146/05).

Zahteva po objektivno izkazanemu namenu opravljanja dejavnosti predlagatelja zahtevka s strani slovenskega davčnega organa je upravičena. Vprašanje pa je, kaj lahko davčni organ zahteva kot dokaz, da ima predlagatelj zahtevka namen opravljati obdavčljivo dejavnost v Sloveniji. Ali lahko davčni organ zavrne zahtevek v kolikor predlagatelj ne predloži pogodbe, predpogodbe, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.? Načeloma ne.

V primeru sodbe ES C-527/11 izhaja, da mora zavrnitev identifikacije davčnega zavezanca temeljiti na resnih pokazateljih, na podlagi katerih je mogoče objektivno sklepati, da bo ID za DDV uporabljena v goljufive namene. Le tako se zavrnitev šteje za sorazmerno s ciljem preprečevanja utaj. Takšna zavrnitev davčnega organa mora temeljiti na celoviti presoji vseh okoliščin obravnavanega primera in dokazov, ki so bili zbrani v okviru preverjanja podatkov, ki jih je predložil predlagatelj.

Primer: Gradbeno podjetje s sedežem izven Slovenije ima namen zgraditi blok v Sloveniji in se želi identificirati za namene DDV v Sloveniji. K zahtevku priloži  samo pogodbo o najemu gradbišča, saj ostalih sredstev (zaposlenih, gradbenega materiala, ipd.) še nima. Ali lahko slovenski davčni organ zavrne takšen zahtevek za identifikacijo?

Ne, s prilogo najemne pogodbe je, po mnenju Sodišča ES (C-527/11), izkazan objektivni namen opravljanja obdavčljive dejavnosti v Sloveniji. Davčni organ tako ne sme zavrniti zahtevka za identifikacijo, kljub temu da predlagatelj nima potrebnih materialnih, tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje prijavljene ekonomske dejavnosti.V kolikor bi davčni organ želel zavrniti takšen zahtevek, bi moral predstaviti pokazatelje, na podlagi katerih je mogoče objektivno sklepati, da bo ID za DDV verjetno uporabljena v goljufive namene. Kateri so ti pokazatelji? Ne vem, verjetno bi pri tem imel težave tudi davčni organ.   

Izhajajoč iz zgoraj navedenega je smiselno sklepati, da je za pridobitev ID za DDV v Sloveniji dovolj, če davčnemu organu predložite en dokument, iz katerega izhaja, da imate namen opravljati dejavnost. Tudi če še nimate sredstev potrebnih za opravljanje dejavnosti, vas je davčni organ dolžan registrirati, razen v primeru ko lahko dokaže goljufiv namen vaše registracije, kar pa je precej težko. V primeru težav v zvezi z registracijo svetujem vključitev davčnih svetovalcev, saj imamo na tem področju precej izkušenj na podlagi katerih lažje argumentirano prepričamo davčni organ, da je registracija upravičena.  

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.


Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?

 

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.