c S
Pojasnilo v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust za leto 2014 09.06.2014

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) določa, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem, izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred. Višina regresa pa je odvisna od plačnega razreda. Ker je bilo ugotovljeno, da v nekaterih javnih zavodih napačno tolmačijo ZIPRS1415, je  MNZ pripravil Pojasnilo v zvezi z izplačevanjem regresa za letni dopust za leto 2014 .

Vir: MNZ