c S
Kako do dodatne pokojninske rente 27.09.2013 Ob podatku, da povprečna pokojnina znaša 565 evrov oziroma 57 % povprečne plače, je neobhodno dejstvo, da je naša socialna varnost po upokojitvi vse bolj odvisna od našega varčevanja v ta namen.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je zaradi davčnih ugodnosti zelo ugodno varčevanje za starost, še posebno to velja za kolektivno zavarovanje sklenjeno preko delodajalca.Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju zavarovanca, ki  si premijo v višini 83 evrov financira sam, ta stane le 41 evrov mesečno.

Primer: Premija z davčno olajšavo za dodatno pokojninsko zavarovanje pri neto plači 1.000 evrov znaša največ 83 evrov mesečno. Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju zavarovanca, ki si premijo v višini 83 evrov financira sam, stane le 41 evrov mesečno, pri individualnem zavarovanju ga stane 61 evrov mesečno (po vračilu dohodnine), v primeru varčevanja v katerikoli drugi obliki pa ga vplačilo 83 evrov tudi stane 83 evrov.

Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju privarčujemo znatno več kot pri individualnem zavarovanju in enkrat več kot na banki. Delodajalec nam to omogoči že s sklenitvijo zavarovanja in brez dodatnih stroškov zanj.

V spodnji tabeli so prikazane maksimalne višine premij z davčno olajšavo za različne višine neto plače, znižanja neto plač v primeru zavarovančevega financiranja takšnih premij in višine mesečnih pokojninskih rent pri upokojitvi čez 15, 20, 25 oziroma 30 let.Zaposleni z neto plačo 1.000 evrov si z 41 evrov nižjo neto plačo, v primeru upokojitve čez 20 let, zagotovi dosmrtno pokojninsko rento v višini 120 evrov mesečno.

Povsem razumljivo je, da je zaradi davčne olajšave pri socialnih prispevkih in dohodnini  kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ugodnejša oblika varčevanja od ostalih. Ker pa je korist zavarovanja,  to je pokojninska renta, oddaljena več let, kljub zavedanju javnosti o vse slabših pokojninah iz obveznega zavarovanja, pogosto dodatno pokojninsko zavarovanje ni  na prednostni listi.

Več informacij o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju najdete na spletni strani www.pokojninskad-a.si.

Pokojninska družba A, d.d.