c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Marec 2023, številka 11 / letnik XV.
 
Na včerajšnjem koalicijskem vrhu so med drugim obravnavali izhodišča davčne reforme, ki bi vodila v razbremenitev plač z letom 2024 in ki predvideva uvedbo davka na premoženje leta 2025.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Letni dopust in regres, s pojasnili glede plačanega letnega dopusta ter plačilom nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta. Jutri bomo izvedli tudi spletni seminar Letni dopust in regres s Tanjo Bohl, posnetek seminarja pa si boste naročniki lahko ogledali v arhivu že v tem tednu.

FURS opozarja na previdnost pri odpiranju podjetij v BiH, saj se mora posameznik, ki se za to odloči, prepričati, da ne sodeluje v davčni utaji. Ne spreglejte, da lahko za določena vlaganja v davčnem obračunu DDPO in DohDej za leto 2022 uveljavljate olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

V zadnjem tednu so na Finačni upravi izdali tudi nekaj sprememb v pojasnilih, med drugim Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, Olajšava za digitalni in zeleni prehod in Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023.

Med najbolj branimi članki na portalu v zadnjem tednu izpostavljamo: Do konca marca delavce pisno obvestite o letnem dopustu, Pomota pri odpovednem roku, Poročanje z REK-O obrazcem pri izplačilu dohodka - začasno in občasno delo upokojencev, Izplačilo kilometrine in poročanje na REK-O obrazcu za društvo, Davčni vidik prenosa nepremičnine ob prenehanju družbe po skrajšanem postopku in članek iz sodne prakse Izplačilo poslovne uspešnosti.

Odprti sta prijavi na spletna seminarja: Vrednotenje zalog v proizvodnih in trgovskih podjetjih - računovodski in davčni vidik (22. marec 2023) z dr. Lidijo Robnik in Varstvo osebnih podatkov in novosti ZVOP-2 za računovodje (30. marec 2023) z Lucijo Uršič. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Regres za letni dopust za leto 2023
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letni dopust in regres    
Tanja Bohl
   
Pravica do plačanega letnega dopusta predstavlja eno temeljnih pravic iz delovnega razmerja oz. temeljnih socialnih pravic, katere jedro predstavlja minimalno število dni letnega dopusta (torej odsotnost z dela) ter pravica do plačila nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta. Tej pravici se delavec ne more odpovedati, niti mu je delodajalec ne sme omejevati, delavec in delodajalec pa se ne smeta dogovoriti za izplačilo določene denarne odmene namesto izrabe letnega dopusta (izjema je edino ob prenehanju delovnega razmerja).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Pomota pri odpovednem roku
Zaposlena ima VII. stopnjo izobrazbe in ima po kolektivni pogodbi dejavnosti odpovedni rok tri mesece. Po Zakonu o delovnih razmerjih je odpovedni rok največ 60 dni, v delavkini pogodbi o zaposlitvi pa je (očitno pomotoma) naveden rok 30 dni. Kaj torej velja?

>> Do konca marca delavce pisno obvestite o letnem dopustu
Delodajalci ste dolžni svoje zaposlene najkasneje do konca meseca marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Poročanje z REK-O obrazcem pri izplačilu dohodka - začasno in občasno delo upokojencev
Finančna uprava je s 1. 1. 2023 uvedla nov REK-O obrazec, ki nadomešča stare REK obrazce, kot smo jih poznali do sedaj. Vrste dohodkov na novem REK-O obrazcu so objavljene na povezavi.

>> Izplačilo kilometrine in poročanje na REK-O obrazcu za društvo
Društvo lahko na podlagi 108. člena ZDoh-2 pod določenimi pogoji svojim članom izplača strošek kilometrine. Najverjetneje je o izplačilu teh kilometrin potrebno poročati na REK-O obrazcu. Zanima nas, katero vrsto dohodka izbrati na REK-O za poročanje o tovrstnih dohodkih? Člani društva v društvu niso zaposleni.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčni vidik prenosa nepremičnine ob prenehanju družbe po skrajšanem postopku
Prejeli smo vprašanje naročnice ki navaja, da se je zavezanec odločil za prenehanje d.o.o. po skrajšanem postopku. V poslovnih knjigah zavezanca se nahaja tudi stanovanje, ki je bilo pridobljeno leta 2005. Knjigovodska vrednost stanovanja znaša 128.000 EUR. Družba je zavezana za DDV in ustanovljena leta 1990. Naročnico zanima, kakšen je postopek prenosa in davčni vidik.

>> FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023 – sprememba dokumenta
Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2022 znaša 2.024,03 evrov) so na podlagi tega izračunani zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2023.

>> FURS: Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod
Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko za določena vlaganja uveljavljajo olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

>> FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini
    • Obresti, dividende in dobiček iz kapitala
    • Olajšava za digitalni in zeleni prehod

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Novela Zakona o tujcih omogoča hitrejšo izdajo dovoljenj za prebivanje
Novela Zakona o tujcih bo po novem omogočala odpravo administrativnih ovir ter hitrejše vodenje postopkov izdaje vročanja dovoljenj za prebivanje, kot tudi potrdil o prijavi.

>> Novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja
Izdani so bili novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

>> Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
V Uradnem listu RS, št. 28/2023 je bila objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2022 znaša 34,85 %.

>> Po 30-letih pravilnik za poklicne bolezni
Z odkrivanjem in registracijo poklicnih bolezni se bodo izboljšali delovni pogoji zaposlenim, ustrezno se bo poskrbelo za tiste, ki so že zboleli, dolgoročno pa se bo preprečil nastanek novih bolezni.

>> Posodobljen pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji pri graditvi objektov
Pravilnik uvaja prehodno obdobje (do 1. 1. 2025), v katerem lahko investitorji zahtevam in prijavam prilagajo že izdelano projektno dokumentacijo, izdelano po dosedanjem predpisu.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. marec 2023 Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2023 
 
1. marec 2023 Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2023 
 
11. marec 2023 Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu 
 
22. marec 2023 Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR) 
 
22. marec 2023 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) 
 
22. marec 2023 Zakon o cestah (ZCes-2) 
 
22. marec 2023 Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 
 
25. marec 2023 Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida 
 
1. april 2023 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30/2023
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Izhodišča davčne reforme: Razbremenitev plač z letom 2024, leta 2025 predviden davek na premoženje
Na koalicijskem vrhu so se tokrat posvečali davčni in šolski reformi. Premier Robert Golob je po razpravi napovedal razbremenitev plač že z naslednjim letom, pa tudi spremembe davka na premoženje, ki bi bile uvedene z letom 2025.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2022:   2.159,40 €
 
in neto plača:   1.419,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.142,73 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.405,68 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2023:   1.203,36 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Letni dopust in regres 16. 03. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Vrednotenje zalog v proizvodnih in trgovskih podjetjih - računovodski in davčni vidik 22. 03. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
Lucija Uršič
Varstvo osebnih podatkov in novosti ZVOP-2 za računovodje 30. 03. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Izplačilo poslovne uspešnosti
V pritožbenem postopku je Višje delovno in socialno sodišče ugotavljalo, ali lahko delodajalec izplačilo dela plače iz poslovne uspešnosti pogoji s fizično prisotnostjo delavca na delovnem mestu.
 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.