c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Januar 2023, številka 03 / letnik XV.
 
Vlada je potrdila dvig minimalne plače za 100 evrov neto, kar predstavlja drugi največji dvig minimalne plače, odkar imamo evro. Kakšna je minimalna plača v drugih evropskih državah (seznam) in katera evropska država ima najvišjo minimalno plačo in koliko znaša?

Finančna uprava je sporočila, da zaradi zaznanega večjega obsega lastniških sprememb načrtujejo izredni nadzor, kjer bodo inšpektorji preverjali, ali so podjetniki lani prikrito izplačevali dobiček. Pred koncem lanskega leta so namreč nekateri slovenski podjetniki deleže v lastnih podjetjih prodajali svojim podjetjem.

V današnjem tedniku v osrednji temi obravnavamo Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 in izpostavljamo aktualne spremembe, na katere morate biti pozorni pri pripravi obračuna.

Do 31. januarja morajo davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2022 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, sestaviti obračun pavšalnega nadomestila. FURS je posodobil seznam vrst obračunov davka na podlagi katerih FURS izda e-račun za plačilo dajatev. V zadnjem tednu so na finančni upravi objavili tudi več sprememb v pojasnilih s področja: Posebne ureditve za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za DDPO, Obračunavanja in plačevanja DDPO, Oprostitve davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti, Dohodka iz oddajanja premoženja v najem, Obdavčitve storitev osebne asistence z DDV in pojasnilo Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Izdan račun z obdavčenimi in oproščenimi transakcijami, Plačilo avansa ne pomeni sprejema ponudbe, Spremembe DDPO in oblikovanje rezervacij za zaposlence: računovodski vidik, Nepodpisani aneksi za redno napredovanje javnih uslužbencev, Postopek odpovedi delavcu iz poslovnega razloga in članek o Mandatni pogodbi (pravice in obveznosti pogodbenih strank).

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 s Fenjo Borštnar (24. januarja 2023) in Plače, povračila stroškov in drugi prejemniki javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2023 s Štefko Korade Purg (9. februarja 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022    
Fenja Borštnar
   
Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Nepodpisani aneksi za redno napredovanje javnih uslužbencev
Smo javni zavod. Na začetku novembra smo zaposlenim izdali anekse k pogodbam o zaposlitvi za redna napredovanja javnih uslužbencev. Nekaj delavcev kljub večkratnemu pozivu ni podpisalo aneksa oziroma ni vrnilo podpisanih aneksov. To so delavci, ki sicer redno hodijo v službo in niso odsotni. Zanima nas, kaj lahko storimo.

>> Ali lahko gremo med bolniško odsotnostjo na sprehod?
Na bolniškem staležu moramo upoštevati navodila, ki nam jih je predpisal osebni zdravnik. Ta določajo, koliko moramo počivati, ali moramo strogo ležati oziroma so nam dovoljeni sprehodi v naravo in odhodi izven kraja, v katerem bivamo.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Spremembe DDPO in oblikovanje rezervacij za zaposlence: računovodski vidik
Čeprav oblikovanje dolgoročnih rezervacij za zaposlence, kamor uvrščamo jubilejne nagrade in odpravnine, sega že več kot desetletje nazaj, je tema vedno znova aktualna, saj se spreminjajo računovodski standardi, davčna zakonodaja ali makroekonomski pogoji, ki vplivajo na višino rezervacij. V prvem delu članka, ki je bil objavljen pred nekaj dnevi, smo predstavili davčno obravnavo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V tem delu članka se bomo osredotočili na računovodsko obravnavo evidentiranja rezervacij za zaposlence.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Poziv k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2022
Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2022 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2023 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.

>> Pojasnilo FURS: Davčna obravnava ležarnin v Sloveniji
Finančna uprava RS je objavila spremembo pojasnila FURS št. 0920-25125/2021 z dne 18. 11. 2022, v katerem pojasnjuje obravnavo ležarnine, ki jo banka zaračuna depoziterjem za zneske vlog (depozitov) nad določeno višino, z vidika davka na dodano vrednost in davka na finančne storitve.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Višina minimalne plače v letu 2023
V Uradnem listu številka 4/2023, z dne 13. 1. 2023, je bil uradno objavljen podatek o višini minimalne plače za leto 2023. Ta bo po novem znašala 1.203,36 EUR bruto, kar pomeni 12 % zvišanje v primerjavi s preteklim letom (1.074,43 EUR). Po novem bo strošek delodajalca brez upoštevanja dodatkov in povračil stroškov znašal 1.397,10 EUR. Za delavce, ki uveljavljajo zgolj povišano splošno olajšavo, to pomeni 878,49 EUR neto.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. januar 2023 Znesek minimalne plače 
 
1. januar 2023 Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah 
 
13. januar 2023 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
 
13. januar 2023 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) 
 
14. januar 2023 Pravilnik o obrazcu vloge za dodelitev subvencije za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije 
 
14. januar 2023 Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja 
 
14. januar 2023 Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina 
 
14. januar 2023 Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije 
 
17. januar 2023 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo 
 
1. februar 2023 Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije 
 
13. februar 2023 Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3 - 6/2023
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Zadnje poročilo Umarja: kaj se dogaja s slovenskim gospodarstvom?
V zadnjem četrtletju lani se je v večini dejavnosti nadaljevalo ohlajanje gospodarske aktivnosti. Prihodka v trgovini in ostalih tržnih storitvah sta se oktobra zmanjšala, tudi izvoz blaga v države EU se je nadalje zmanjšal. Počasna krepitev aktivnosti predelovalnih dejavnosti iz prejšnjih četrtletij se je novembra ustavila, ugotavlja Umar.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2022:   2.024,03 €
 
in neto plača:   1.317,60 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.006,28 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.308,23 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2023:   1.203,36 €
 
Minimalna bruto plača do 31. 12. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 24. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
Štefka Korade Purg
Plače, povračila stroškov in drugi prejemniki javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2023 9. 02. 2023 09:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Mandatna pogodba (pravice in obveznosti pogodbenih strank)
Mandatna pogodba ni tako poznan pravni posel, kot je to denimo podjemna pogodba, pri kateri se pogodbeni stranki dogovorita, da bo podjemnik za naročnika opravil določen posel, ta pa mu bo za to plačal.
 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.