c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Januar 2023, številka 02 / letnik XV.
 
Finančna uprava je včeraj sporočila, da načrtujejo izredni nadzor zaradi zaznanega večjega obsega lastniških sprememb. Inšpektorji bodo tako preverjali, ali so podjetniki lani prikrito izplačevali dobiček, saj so pred koncem lanskega leta nekateri slovenski podjetniki deleže v lastnih podjetjih prodajali svojim podjetjem.

V današnjem tedniku v osrednji temi obravnavamo Novosti in pogoje za pridobitev pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2023, ki so jih povzeli na ZPIZ.

FURS je izdal pojasnilo o podružnici in izkazovanju DDV od uvoza v obračunu DDV in obvestilo glede osebne olajšave za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči. Ob uveljavitvi davčne reforme so na finančni upravi objavili tudi več sprememb v pojasnilih s področja Obdavčitve z davkom od premoženja, Plačila za poslovno uspešnost za izplačila od 1. 1. 2023, Dohodka iz delovnega razmerja, Davkov za začetnike - fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in Navodil za izpolnjevanje REK-O obrazca (od 1. 1. 2023).

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Spremembe DDPO in oblikovanje rezervacij za zaposlence: aktuarski, davčni in računovodski vidik, Novosti na področju DDPO v veljavi za leto 2022 in naprej, Obračun DDV pri prodaji avtomobila in pravica do odbitka in članek iz sodne prakse Upoštevanje bruto ali neto zneska v izvršbi.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Rezervacije za zaposlence - aktuarski, računovodski in davčni vidik z mag. Marijo Osojnik Bubnič in doc. dr. Mojco Gornjak (16. januar 2023) ter Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 s Fenjo Borštnar (24. januarja 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti - sprememba od 1. januarja 2023
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novosti in pogoji za pridobitev pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2023    
Portal FinD-INFO
   
Najpomembnejša novost na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljena s 1. januarjem 2023, je izenačitev odmerne lestvice za moške in ženske. Z novelo ZPIZ-2I (Uradni list RS, št. 51/21), ki se je začela uporabljati 1. maja 2021, se je namreč skrajšalo prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice za moške z odmerno lestvico za ženske (prvotno bi trajalo do 31. decembra 2024).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Upoštevanje bruto ali neto zneska v izvršbi
V izvršilnem postopku mora izvršilno sodišče javne dajatve glede obveznosti iz izvršilnega naslova upoštevati enako, kot bi to storil upnik sam. Pri tem pa mora tudi upoštevati, da so javnopravne dajatve lahko različne glede na vrsto obveznosti ter da nekatere obveznosti niso osnova za plačilo davkov in prispevkov.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Spremembe DDPO in oblikovanje rezervacij za zaposlence: aktuarski, davčni in računovodski vidik
Čeprav oblikovanje dolgoročnih rezervacij za zaposlence, kamor uvrščamo jubilejne nagrade in odpravnine, sega že več kot desetletje nazaj, je tema vedno znova aktualna, saj se spreminjajo računovodski standardi, davčna zakonodaja ali makroekonomski pogoji, ki vplivajo na višino rezervacij.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Novosti na področju DDPO v veljavi za leto 2022 in naprej
V luči zaključevanja finančnih poročil ter davčnih obračunov, si poglejte spremembe na področju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (DDPO-2) v letu 2022. V nadaljevanju je pripravljen povzetek pregleda poglavitnih sprememb DDPO v letu 2022.

>> Obračun DDV pri prodaji avtomobila in pravica do odbitka
Stranka namerava prodati osebni avtomobil, ki ga je kupila na s.p.. Ker je DDV zavezanec in ni prevoznik, avto uporablja za lastne namene, zato menimo da mora na računu pri prodaji obračunati tudi DDV (cena in 22% DDV). Trenutno ne vemo, ali ga bo prodala fizični ali pravni osebi, zanima pa nas, kdaj prodaja avtomobila ni obdavčena z DDV in kdaj prodaja sodi med izjeme.

>> FURS: Podružnica in izkazovanje DDV od uvoza v obračunu DDV
Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 v šestem odstavku 77. člena določa, da se pri uvozu blaga DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, razen če je kot plačnik DDV določen davčni zavezanec, ki je prejemnik blaga in je identificiran za namene DDV v Sloveniji.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. december 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2022 
 
31. december 2022 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
 
31. december 2022 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine 
 
31. december 2022 Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine 
 
31. december 2022 Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
 
31. december 2022 Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah 
 
31. december 2022 Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
 
31. december 2022 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah 
 
1. januar 2023 Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti 
 
1. januar 2023 Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja 
 
7. januar 2023 Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja 
 
14. januar 2023 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 166/2022 -2/2023
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
V Uradnem listu RS, št. 166, z dne 30. 12. 2022 so bile objavljene spremembe > Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. V Pravilniku je na novo določena vsebina in oblika REK-O obrazca tako, da sta dodani dve novi polji.

>> Urad RS za nadzor proračuna je izdal novo stališče s področja notranjega nadzora javnih financ
Urad RS za nadzor proračuna je izdal stališče s področja notranjega nadzora javnih financ v zvezi z načrtovanjem notranjega revidiranja za leto 2023 pri ministrstvih, ki so bodisi predmet reorganizacije bodisi se vzpostavljajo na novo v skladu z določili Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije. Stališče je v veljavi od 29. 12. 2022.

 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Fiskalni svet opozarja na neustrezno načrtovanje proračuna – lani primanjkljaj nižji od predvidenega
Primanjkljaj državnega proračuna je lani znašal 1,39 milijarde evrov, kar je 646 milijonov evrov manj, kot je predvidel rebalans. Fiskalni svet opozarja, da to potrjuje ocene, da se nadaljuje neustrezno proračunsko načrtovanje.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2022:   2.024,03 €
 
in neto plača:   1.317,60 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.006,28 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.308,23 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
mag. Marija Osojnik Bubnič in dr. Mojca Gornjak
Rezervacije za zaposlence – aktuarski, računovodski in davčni vidik 16. 01. 2023 11:00:00 139,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 24. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.