c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
November 2022, številka 47 / letnik XIV.
 
Ob koncu letošnje misije je Mednarodni denarni sklad (IMF) podal oceno, da je Slovenija izjemno odporna proti gospodarskim negativnim učinkom. Pozivajo pa k bolj ciljanim ukrepom pri obravnavi energetske krize s ciljem zniževanja inflacije. Medtem OECD tako Sloveniji kot svetu napoveduje padec gospodarske rasti, konkretno za Slovenijo pričakujejo, da bo rast bruto domačega proizvoda (BDP) z letošnjih pet odstotkov leta 2023 padla na 0,5 odstotka.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek
Z zadnjimi davčnimi spremembami do pravilne davčne optimizacije, saj je konec leta čas za zadnje davčne korekcije.

Finančna uprava RS je včeraj
ponovno izdala opozorilo pred lažnimi elektronska sporočili, ki se še vedno širijo. Objavili so tudi pojasnilo glede donacij dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca in navodila v zvezi s poročanjem izplačevalcev dodatka dijakom in študentom po 77. členu ZDUPŠOP. V zadnjem tednu so objavili spremembe v dokumentih: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve in Širitev sistema - Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM.

ZZZS ponovno obvešča, da se s 1. januarjem 2023 uveljavijo sprememebe
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi katerih morajo biti vsi zahtevki za refundacijo nadomestil plač vloženi elektronsko.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili:
Izplačilo višjega regresa od zakonsko določenega, Dvig plač v javnem sektorju, Minimalna plača se bo uskladila januarja, Prenos dejavnosti na obstoječo kapitalsko družbo, Davčno priznavanje odhodkov po ZDDPO-2 in obračun bonitete od poslovnega najema avtomobila na hibridni pogon, Z novim letom v kmetijstvu namesto zahtevkov za vračilo trošarine že v štartu cenejši nakupi in Kako s faktoringom izboljšati bilančno oceno podjetja?.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja:
Računovodska in davčna obravnava vozil z Mojco Müller (24. november) in Dohodnina 2022 in predlagane spremembe za 2023 s Petro Mlakar (30. novembra). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z zadnjimi davčnimi spremembami do pravilne davčne optimizacije    
mag. Mojca Kunšek
   
Konec leta je čas za zadnje davčne korekcije in ustrezno davčno optimizacijo. Pri letošnji davčni optimizaciji, ki ji bo čez nekaj mesecev sledil davčni obračuna za leto 2022, bo tako potrebno upoštevati tudi zadnje davčne spremembe.  Od 1. januarja 2022 se namreč uporablja novela ZDDPO-2S in novela ZDoh-2Z, od 10. septembra 2022 pa tudi novela ZVNDN-C.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Izplačilo višjega regresa od zakonsko določenega
V zvezi z regresom nas zanima, ali mora delodajalec izplačati ves regres, če se tako odloči do 1. novembra, ali lahko del, ki je višji od minimalnega regresa oz. zakonsko določenega regresa izplača do 31. decembra, kar delodajalci pogosto predlagajo. Zanima nas še, ali se to še šteje kot regres in je neobdavčeno.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Kako s faktoringom izboljšati bilančno oceno podjetja?
Faktoring oz. odkup terjatev je oblika financiranja, ki ga danes uporabljajo številna podjetja, vse od malih pa do velikih podjetij. S pomočjo faktoringa podjetja izboljšajo svojo boniteto in lažje uravnavajo likvidnost, hkrati imajo svoje terjatve zavarovane, saj si s tem zagotovijo varnost poslovanja. Ključno pa je, da podjetja pri odločitvi za faktoring izberejo dobrega finančnega partnerja, ki jim bo pri celotnem postopku svetoval in bo na voljo za razjasnitev vprašanj. Kaj so torej ključne prednost faktoringa za podjetja, ki pripomorejo k izboljšanju bilančne ocene in s tem celotne finančne slike podjetja?

>> BS: Gospodarska aktivnost se je v tretjem četrtletju umirila
Po zadnjih objavljenih podatkih SURS se je gospodarska rast v tretjem letošnjem četrtletju močno umirila, k čemur je bistveno prispevala umiritev potrošnje gospodinjstev. Ob tem se negativna četrtletna gospodarska gibanja še niso odrazila na trgu dela, kjer razmere ostajajo izrazito ugodne. V Banki Slovenije v zadnjem letošnjem četrtletju pričakujejo nadaljevanje skromne gospodarske aktivnosti, kar bi na letni ravni pomenilo gospodarsko rast okoli petih odstotkov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčno priznavanje odhodkov po ZDDPO-2 in obračun bonitete od poslovnega najema avtomobila na hibridni pogon
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da bo družba na osnovi poslovnega najema pridobila osebni avto na priključni hibridni pogon. Uporabnik vozila bo direktor, ki je tudi zaposlena oseba v tej družbi. To vozilo bo uporabljal 100% v zasebne namene. Nabavna vrednost vozila je 60.000 EUR. Predvideno letno število kilometrov pa bo znašalo 40.000 km. Naročnico zanima v kakšni višini mesečno se naj obračuna boniteta pri plači, če bo vse stroške (tudi gorivo) zagotavljala in plačala družba? Ali je najemnina oz. poslovni najem davčno priznan odhodek družbe?

>> Prenos dejavnosti na obstoječo kapitalsko družbo
V podjetju bodo izvedli prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na obstoječo kapitalsko družbo (d.o.o.), pri slednji je nosilec dejavnosti tudi edini družbenik. Samostojni podjetnik izkazuje dolgoročno posojilo do kapitalske družbe v višini 30.000 evrov. Zanima jih, kaj se zgodi s posojilom v tem primeru? Ali ga je potrebno predhodno izločiti in razliko prenesti na prevrednotovanje? Ali se lahko posojilo po prenosu medsebojno pobota? Ali je prenos davčno nevtralen?

>> Ponovno opozarjamo: ne nasedajte lažnim elektronskim sporočilom
Finančna uprava RS je ponovno izdala opozorilo, da se lažna sporočila še vedno širijo. Sporočajo, da od zavezancev nikoli ne zahtevajo, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave.

>> Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca
Na podlagi 135. člena > Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena > Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022.

>> Poročanje izplačevalcev dodatka dijakom in študentom
FURS je sporočila način poročanja izplačevalcev dodatka dijakom in študentom po 77. členu ZDUPŠOP.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Državni zbor začenja sprejemanje proračunov za prihodnji dve leti
Državni zbor je nadaljeval novembrsko sejo z obravnavo predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. V obeh se prepletajo ukrepi za blažitev posledic epidemije covida-19 in energetske krize, razvojno naravnanost jima dajejo investicije, financirane tudi iz evropskih sredstev.

>> V pripravi so ukrepi za nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina
Vlada je na redni seji, 17. novembra 2022 sprejela sklep, s katerim je pristojnim resorjem naložila pripravo ukrepov za nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina. Zaradi visokih cen in nestanovitnosti energetskih trgov vlada usmerja načrtovanje novih ukrepov za blažitev energetske draginje za leto 2023.

>> V veljavo stopil evropski Akt o digitalnih storitvah
Začel je veljati Akt o digitalnih storitvah, ki je prvi pomembnejši mejnik pri vzpostavljanju večjega sistemskega nadzora nad spletnimi platformami in družbenimi omrežji v Evropski uniji. Evropska uredba od upravljalcev digitalnih platform zahteva večjo odgovornost in preglednost ter s tem povečuje zaščito uporabnikov in njihovih osnovnih pravic na spletu.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
19. november 2022 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) 
 
22. november 2022 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) 
 
22. november 2022 Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU) 
 
22. november 2022 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o gospodarskem sodelovanju in o ustanovitvi skupne medvladne komisije 
 
22. november 2022 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Kirgiške republike o gospodarskem sodelovanju 
 
6. december 2022 Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 
 
1. januar 2023 Zakon o trošarinah (ZTro-1) 
 
1. januar 2023 Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
 
26. januar 2023 Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 143 - 145/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> OECD tako Sloveniji kot svetu napoveduje padec gospodarske rasti
Svetovna gospodarska rast bo prihodnje leto zaradi visoke inflacije z letošnjih 3,1 odstotka zdrsnila na 2,2 odstotka, je danes napovedala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Za Slovenijo pričakujejo, da bo rast bruto domačega proizvoda (BDP) z letošnjih pet odstotkov leta 2023 padla na 0,5 odstotka.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2022:   1.986,82 €
 
in neto povprečna plača:   1.295,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,68 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022 (bruto):   1.074 ,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Računovodska in davčna obravnava vozil 24. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Petra Mlakar
Dohodnina 2022 in predlagane spremembe za 2023 30. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Davčni vidik bonitet, daril in donacij 6. 12. 2022 11:00:00 139,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.