c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
November 2022, številka 46 / letnik XIV.
 
Prejšnji teden so poslanci potrdili spremembe pri preprečevanju pranja denarja in sprejeli novelo > zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se med drugim v slovenski pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu. Slovenski BDP se je v tretjem četrtletju v primerjavi z drugim skrčil za 1,4 odstotka, so sporočili iz statističnega urada. Najopaznejša je ohladitev domače porabe, zlasti izrazito končne porabe gospodinjstev.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Računovodska in davčna obravnava vozil, v katerem opredeljujemo namen uporabe vozila, ki je ključen za pravilen prikaz vozila v računovodskih izkazih organizacije. Na davčnem področju pa povzemamo uvedene zakonske spremembe v zadnjih nekaj letih, ki vzpodbujajo rabo okolju prijaznih vozil. Podrobneje bo ta tema obravnavana na spletnem seminarju naslednji teden.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili:
Skupni sistem davka na dodano vrednost, Kdaj začne učinkovati odpoved pogodbe o zaposlitvi?, Uresničevanje pravic iz delovnega razmerja, Odpis terjatev priznanih kot odhodek in vidik DDV in Zakaj potrebujemo dvig minimalne plače?.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja:
Predvidene spremembe ZDoh-2 v letu 2023 z Ireno Kamenščak (17. november) in Računovodska in davčna obravnava vozil z Mojco Müller (24. november). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!


Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Računovodska in davčna obravnava vozil    
Mojca Müller
   
Računovodska obravnava vozil je odvisna od (1) namena uporabe vozila, (2) predvidenega trajanja uporabe vozila in (3) pravnega statusa vozila (vozilo v lasti oz. najemu). Opredelitev namena uporabe vozila je ključna za pravilen prikaz vozila v računovodskih izkazih organizacije.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Kdaj začne učinkovati odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom. V konkretnem primeru govorimo o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega lahko pogodbeni stranki v primerih, določenih v zakonu, odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka. V tem primeru govorimo o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

>> Uresničevanje pravic iz delovnega razmerja
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje je na podlagi prvega odstavka 4. člena ZDR-1 definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Fitch potrdil bonitetno oceno Slovenije
Bonitetna agencija Fitch Sloveniji priznava gospodarsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč, ki so podprte z njenima članstvoma v Evropski uniji in evroobmočju. Za letošnje leto Fitch Sloveniji napoveduje 5,5 % gospodarsko rast, ki bo v prihodnjem letu zaradi vpliva energetske krize nekoliko nižja, in sicer 1,3 %.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Skupni sistem davka na dodano vrednost
Direktiva 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je eden temeljnih aktov, ki ureja davek na dodano vrednost (DDV) kot eno izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika. Poleg Direktive 2006/112/ES, ki je bila prenešena v slovenski pravni red z Zakonom o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 in je že tudi bila večkrat spremenjena, veljajo še številne uredbe, ki učinkujejo neposredno in se ne prenašajo v notranji pravni red države članice.

>> Odpis terjatev priznanih kot odhodek in vidik DDV
Pri pregledu odprtih postavk, pošiljanju opominov in izdelavi izvršb pogosto naletimo na situacijo, ko ima podjetje zaprte vse račune. Zanima nas, kako postopati v teh primerih? Ali se terjatev lahko odpiše in gre za davčno priznan odhodek? Ali je terjatev davčno priznana, če jo odpišemo podjetju, ki je v stečaju in jo nismo prijavili? Kako je z vidikom DDV?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Sprejeta novela zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
V petek, 11. novembra je bila v DZ sprejeta novela > zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se med drugim v pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravlja nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.

>> Akt o digitalnih trgih za pravičnejši digitalni trg za vsa podjetja
Začel je veljati Akt o digitalnih trgih, ki bo zagotavljal pravičnejši digitalni trg za vsa podjetja, saj velikim in najvplivnejšim globalnim platformam prepoveduje zlorabo monopolnega položaja. Posredno bo zagotovil tudi večjo zaščito uporabnikov spleta v Evropski uniji. Velike spletne platforme tako ne bodo več smele preprečevati brisanja vnaprej naloženih aplikacij in onemogočati alternativnih storitev ter slediti uporabnikom na drugih platformah in njihove podatke zlorabljati za ciljno oglaševanje.

>> V veljavo stopil novi Zakon o elektronskih komunikacijah
Z 10. novembrom je začel veljati nov Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki prinaša številne ugodnosti za končne uporabnike, gospodarstvo in celotno družbo.

>> Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C)
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 140, z dne 4. 11. 2022, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2023, razen spremenjenega 20. člena zakona, ki se začne uporabljati 13. februarja 2023. S 1. januarjem 2023 se tako med drugim uvaja pravica do nakupa označenega plinskega olja, namenjenega za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. oktober 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2022 
 
11. november 2022 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
 
12. november 2022 Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2023 
 
26. januar 2023 Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje 
 
1. junij 2023 Kolektivna pogodba za dejavnost veterinarstva 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 142/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Gospodarska rast v tretjem četrtletju počasnejša, predvsem zaradi umirjanja rasti potrošnje
Slovenski bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju medletno realno povečal za 3,4 odstotka, kar je bistveno počasneje od prvih dveh četrtletij. K temu je bistveno prispevala umiritev porabe gospodinjstev, ugotavljajo na Banki Slovenije.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2022:   2.007,94 €
 
in neto plača:   1.312,06 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.005,94 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.307,89 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Predvidene spremembe ZDoh-2 v letu 2023 17. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Mojca Müller
Računovodska in davčna obravnava vozil 24. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Davčni vidik bonitet, daril in donacij 6. 12. 2022 11:00:00 139,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.