c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Avgust 2022, številka 35 / letnik XIV.
 
Prioriteta Vlade je sprejemanje ukrepov za omilitev draginje za vse. Tako je včeraj med drugim potrdila tudi zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano, na podlagi katere se bo neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane z zdajšnjih 6,12 evra dvignil na 7,96 evra na dan. Večina ukrepov začne veljati s 1. septembrom in so od sedaj podrobneje predstavljeni na novi spletni strani - www.gov.si/draginja.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek o Odškodninski odgovornosti delavca in delodajalca, v katerem so na splošno predstavljeni vidiki odškodninske odgovornosti, ki jih pozna naša zakonodaja.

AJPES sporoča, da se danes izteče rok za oddajo letnih poročil družb zavezanih k reviziji/preiskavi oziroma konsolidaciji za leto 2021, razen za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili Izplačilo odpravnine zaposlenemu v društvu, Neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi, Dohodninska olajšava in prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika, Ali lahko delavka, ki je zaposlena ter na porodniškem dopustu odpre »popoldanski« s.p.?, Ugotavljanje davčnega rezidentstva pri dvojnih rezidentih in Statusne značilnosti družb tveganega kapitala.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev v septembru Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca z Evo Zabukovec (8. september) in 1. 1. 2023 in novi REK - O obrazec z Ireno Kamenščak (13. september). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca    
Eva Zabukovec, odvetnica
   
V članku bomo na splošno predstavili vidike odškodninske odgovornosti delavca in delodajalca, oblike oziroma podlage odškodninske odgovornosti, ki jih pozna naša zakonodaja, ter predpostavke odškodninske odgovornosti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Izplačilo odpravnine zaposlenemu v društvu
Društvo želi z zaposlenim prekiniti pogodbo o zaposlitvi s sporazumom o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Dogovarjamo se o izplačilu odpravnine v višini devet kratnika bruto plače zaposlenega, zaposleni pa od društva zahteva, da se v sporazum zapiše, da gre za neto znesek. Želimo preveriti, ali lahko tej zahtevi ugodimo in do katerega zneska je odpravnina neobdavčena?

>> Neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 32. členu ureja situacijo, ko pogodbeni stranki katero od vprašanj s pogodbo o zaposlitvi uredita na način, ki je v nasprotju z določbami ZDR-1, kolektivnimi pogodbami oziroma s splošnimi akti delodajalca.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Statusne značilnosti družb tveganega kapitala
Družba tveganega kapitala je gospodarska družba po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, in je ustanovljena v pravni obliki dvojne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne družbe ali komanditne delniške družbe. Razlogi za to so predvsem narava delovanja družb tveganega kapitala, takšna rešitev je primerna z vidika konsistentnosti pravnega sistema, prav tako pa tudi primerjalno pravna analiza kaže, da je v tujini večina družb (skladov) tveganega kapitala ustanovljenih v obliki gospodarskih družb. Pri izbiri najprimernejše statusne oblike družbe tveganega kapitala je vsekakor pomembna narava dejavnosti oziroma značilnosti naložb družbe.

>> Oddaja letnih poročil družb zavezanih k reviziji, preiskavi oziroma konsolidaciji za leto 2021
AJPES sporoča, da se 31. avgusta 2022 izteče rok za oddajo letnih poročil družb zavezanih k reviziji/preiskavi oziroma konsolidaciji za leto 2021, razen za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Dohodninska olajšava in prenehanje opravljanja dejavnosti
Samostojna podjetnica je bila v tekočem letu šest mesecev na porodniškem dopustu. Sedaj zapira svoj s.p., ker se bo 1. septembra zaposlila. V računovodskem servisu smo pripravili bilanco do zaprtja (dejanski stroški in dejanski odhodki), zanima pa nas, kako je z uveljavljanjem ustreznega dela splošne olajšave in ustreznega dela olajšave za otroka t.j. od 1. januarja do 31. avgusta 2022, ko je imela stranka še odprt s.p.

>> Ali lahko delavka, ki je zaposlena ter na porodniškem dopustu odpre »popoldanski« s.p.?
Pojasnjujemo primer samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova, in sicer v primeru očetovskega in starševskega dopusta in nadomestila, s strani države. V tem primeru je stranka v rednem odvisnem delovnem razmerju pri delodajalcu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vlada potrdila zvišanje nadomestila za prehrano
Vlada je na današnji dopisni seji izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, na podlagi katere se bo neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane z zdajšnjih 6,12 evra dvignil na 7,96 evra na dan. Spremembe bodo začele veljati s septembrom.

>>Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente
Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki bo v uradnem listu objavljen 31. avgusta 2022, veljati pa bo začel 1. septembra 2022. Finančna uprava Republike Slovenije je ob tej priložnosti pripravila podrobna pojasnila glede izvajanja zakona.

>> Energetski dodatek za najranljivejše
Vlada je sprejela predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce. Energetski dodatek v višini 200 evrov bi prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

>> Vlada pripravila predlog novelirane avtorske zakonodaje
Vlada Republike Slovenije je določila besedili predloga novel Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), s katerima želi v slovenski pravni red prenesti določila dveh evropskih direktiv.

>> Pojasnila glede legalizacije objektov
Gradbeni zakon (GZ-1) za večino objektov oziroma gradenj določa obveznost pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja. Za ureditev pravnega stanja nedovoljenih (nelegalnih, neskladnih ali neskladne uporabe) objektov oziroma gradenj zakon poleg možnosti urejanja pravnega stanja po redni poti, omogoča posebne postopke legalizacija objektov.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. junij 2022 Poročilo o gibanju plač za junij 2022 
 
1. julij 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2022 
 
23. avgust 2022 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo 
 
27. avgust 2022 Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 
 
1. september 2022 Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine 
 
10. september 2022 Odredba o Programu promocije sektorja pridelave in predelave mleka za obdobje 2023-2025 
 
1. oktober 2022 Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 111 - 113/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Vse na enem mestu o vladnih ukrepih za omilitev draginje
Vlada Republike Slovenije je na spletnem portalu GOV.SI objavila informacije o sprejetih ukrepih za omilitev draginje, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu. Večina ukrepov začne veljati s 1. septembrom in so podrobneje predstavljeni na novi spletni strani - www.gov.si/draginja.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2022:   2.007,64 €
 
in neto plača:   1.307,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,11 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Eva Zabukovec
Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca 8. 09. 2022 13:00:00 89,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
1.1.2023 in novi REK-O obrazec 13. 09. 2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.