c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Avgust 2022, številka 34 / letnik XIV.
 
Včeraj je DZ na izredni seji soglasno podprl začasno znižanje DDV-ja na energente. Sprejeti Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov bo v času prihajajoče kurilne sezone znižal stopnjo DDV na elektriko, zemeljski plin, les za kurjavo in na daljinsko ogrevanje z 22 na 9,5 odstotka. Vlada bo morala za energente z znižanim DDV-jem zagotoviti tudi regulacijo cen.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek o Izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj, v katerem pojasnjujemo omenjeni institut, pri tem pa moramo ločiti izpodbijanje kot ga pozna in ureja Obligacijski zakonik (OZ) in izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, kot ga ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je sporočil, da je na voljo obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu, in sicer na portalu SPOT kjer so na voljo tudi navodila in vse koristne informacije glede urejanja pooblastil.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Odbitek DDV in boniteta za električno vozilo, Delodajalec lahko zavrne soglasje za upravno izplačilno prepoved na delavčevo plačo, Od katere vrednosti se obračuna odpravnina? in Napake volje pri sklepanju pogodb s sodno prakso.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev v septembru; Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca z Evo Zabukovec (8. september) in 1. 1. 2023 in novi REK - O obrazec z Ireno Kamenščak. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj    
Eva Zabukovec, odvetnica
   
Ko govorimo o institutu izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, moramo ločiti izpodbijanje kot ga pozna in ureja Obligacijski zakonik (OZ) in izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, kot ga ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Delodajalec lahko zavrne soglasje za upravno izplačilno prepoved na delavčevo plačo
Pri banki bi rad vzel kredit za stanovanje in obremenil plačo. Težava je, da delodajalec ne želi podpisati obrazca banke, da mi bo odtrgoval plačo, čeprav imam dovolj prihodkov. Kaj lahko storim?

>> Od katere vrednosti se obračuna odpravnina?
V podjetju nameravajo odpustiti delavko zaradi poslovnih razlogov, saj se je v turistični agenciji občutno zmanjšal promet. Zanima jih, od katere vrednosti se obračuna odpravnina od bruto I povprečne plače zadnjih treh mesecev ali od neto povprečja njene plače.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Nov padec: evro zabeležil najnižjo vrednost v zadnjih 20 letih
Evro je včeraj v primerjavi z dolarjem že drugi dan zapored zabeležil najnižjo vrednost v zadnjih dveh desetletjih. Potem ko je že v ponedeljek zdrsnil pod vrednost enega dolarja, je včeraj med trgovanjem upadel na 0,9901 dolarja, trenutno pa je na borzi v Frankfurtu pri 0,9919 dolarja, kar je 0,23 odstotka pod izhodiščno vrednostjo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Odbitek DDV in boniteta za električno vozilo
V podjetju nameravajo kupiti električno osebno vozilo. Zanima jih, ali se vstopni DDV lahko odbija v letošnjem letu, s tem da se v letu 2021 ni? Prav tako jih zanima, če lahko delavec uporablja službeno vozilo v zasebne namene za neomejeno število kilometrov, ali je nujno voditi evidenco o prevoženih kilometrih (službeno ali zasebno)?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Včeraj poslanci sprejemali znižanje DDV-ja za energente
Predlog Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki ga DZ obravnava po nujnem postopku, predvideva, da se od 1. septembra letos do 31. maja 2023 stopnja DDV-ja na dobavo električne energije, zemeljskega plina, lesa za kurjavo in za daljinsko ogrevanje za vse uporabnike zniža z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Zaradi evropske direktive pa nižjega DDV-ja ni mogoče uvesti za kurilno olje.

>> Pomoč gospodarstvu pri boju z visokimi cenami električne energije in zemeljskega plina
Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU.

>> Zaključek javne obravnave predlogov davčnih sprememb
V petek, 19. avgusta 2022, se je iztekla javna obravnava predlogov novel štirih davčnih zakonov. Z njimi želi vlada pomagati socialno najranljivejšim v času trenutne draginje in mladim, predlagajo pa tudi administrativne poenostavitve za davčne zavezance. Prejete odzive bodo temeljito preučili, v nadaljevanju pa bodo o predlogih razpravljali tudi z Ekonomsko-socialnim svetom.

>> Zaključena javna obravnava osnutka predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 7. julija 2022 zaključilo z javno obravnavo osnutka predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva.

     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
18. avgust 2022 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 
 
20. avgust 2022 Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 
 
20. avgust 2022 Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci 
 
3. september 2022 Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 110/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> 1. septembra se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT
S 1. septembrom 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2022:   2.007,64 €
 
in neto plača:   1.307,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,11 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Eva Zabukovec
Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca 8. 09. 2022 13:00:00 89,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
1.1.2023 in novi REK-O obrazec 13. 09. 2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Napake volje pri sklepanju pogodb s sodno prakso
Napake volje so v življenju precej pogost pojav. Nobena redkost ni, če človek sprejme določeno odločitev na podlagi preskopih informacij, ali pa napačnih informacij. Včasih se človek pred sprejemom odločitve malo “zaleti”, ne premisli dobro, kakšno pogodbo je podpisal, kakšen posel je sklenil.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.