c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Junij 2022, številka 23 / letnik XIV.
 
Predsedstvo Sveta EU in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli politični dogovor o osnutku direktive o minimalni plači v EU. Kako bo omenjena Direktiva vplivala na oblikovanje višine minimalne plače v Sloveniji?

V osrednji temi izpostavljamo članek Regres in njegove posebnosti - tik pred »12-to«, v katerem obravnavamo izplačilo regresa tako z delovnopravnega kot davčnega vidika.

Finančna uprava od 6. junija razširja nabor plačevanja z e-računom, ki po novem omogoča poenostavljeno plačilo obveznosti še za DDPO in DohDej. Prejšnji teden so izdali tudi pojasnilo Stopnja DDV pri dobavi blaga prek spleta.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Kolikšen bo regres v javnem sektorju? , Izredna odpoved delavca zaradi zamude pri plači, Ali delavec lahko izrabi letni dopust med čakanjem na delo?, Uvajanje napitnine ob plačilih s kartico, Davčno potrjevanje računov pri poslovanju prek spletne platforme in Pravne pasti pri oglaševanju blaga in storitev.

Jutri, 9. junija, bomo izvedli spletni seminar Potni nalogi - na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? s Fenjo Borštnar, 22. junija pa napovedujemo spletni seminar Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja z Lidijo Robnik. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Regres in njegove posebnosti – tik pred »12-to«    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma je mogoče izplačati regres do 1. novembra tekočega leta, če tako določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti delodajalca v primeru nelikvidnosti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Ali delavec lahko izrabi letni dopust med čakanjem na delo?
Delodajalec je v skladu s 138. členom ZDR-1 delavca za dva meseca napotil na čakanje na delo. Delodajalec je zastavil vprašanje, ali lahko delavec v času čakanja na delo izrabi letni dopust ter kakšno nadomestilo mu pripada v času izrabe letnega dopusta in v času čakanja na delo.

>> Kolikšen bo regres v javnem sektorju?
Zaposleni v javnem sektorju bodo še ta mesec na svoje račune prejeli 1.074 evrov regresa. Sindikati javnega sektorja medtem predlagajo višji regres. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da bodo pogajanja stekla še ta mesec. V primeru, da bi se pogajalska skupina in sindikati dogovorili o višjem regresu, bi preostanek denarja zaposleni dobili s poračunom za nazaj.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Realizacija državnega proračuna v prvih petih mesecih letošnjega leta
Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležil približno 5,30 milijarde evrov prihodkov, kar je 783,5 milijona evrov oziroma 17,3 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Odhodki so medtem znašali nekaj več kot 5,32 milijarde evrov in so bili za 538,2 milijona evrov ali 9,2 % nižji od enakega obdobja lani. Proračunski primanjkljaj je v prvih petih mesecih tako znašal 21,8 milijona evrov. Samo maja pa je proračun beležil 89,4 milijona evrov presežka.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> FURS razširja nabor plačevanja z e-računom
Finančna uprava je v preteklih letih omogočila poenostavljeno plačilo obveznosti, obračunanih z obračunom prispevkov za socialno varnost in obračunom davčnega odtegljaja, ki ga uporablja že skoraj 5.000 davčnih zavezancev. Od 6. junija 2022 pa so v poenostavitev plačevanja obveznih dajatev vključene še obveznosti, obračunane z obračunom davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) ter obračunom akontacij dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej).

>> Davčno potrjevanje računov pri poslovanju prek spletne platforme
Podjetje prodaja izdelke na tuji platformi, ki jih za njih proizvajajo in pošiljajo tretji proizvajalci iz celotnega sveta, račune pa izdaja platforma. Davke po posameznih državah namreč odvaja platforma, podjetje pa v programu le izstavi račune za prejemnike izdelkov, z namenom ločevanja med državami in te račune ne pošiljajo direktno kupcem. Zanima jih, kako je z davčnim potrjevanjem računov za stranke iz EU oziroma ZDA?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> US zadržalo del ZVO-2 glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti
Ustavno sodišče je s sklepom U-I-104/22 zadržalo izvrševanje dela nedavno sprejetega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Pobudnik nasprotuje rešitvi, da naj bi dejavnost skupnega izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti od leta 2023 opravljal le en subjekt za vsak tok odpadkov, in sicer neprofitno. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

>> Osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva posredovan v javno obravnavo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno obravnavo posredovalo osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZorR), ki opredeljuje rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu.

>> IP: Vlada ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev
Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je potrdila, da ima vlada pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev, saj gre za prosto dostopne informacije javnega značaja. Odzvala se je, ker je prejela več vprašanj v povezavi z vladnim sklepom o pregledu zaposlitev javnih uslužbencev med januarjem 2020 in junijem 2022.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 78 - 79 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. junij 2022 Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije 
 
1. junij 2022 Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije 
 
4. junij 2022 Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije 
 
4. junij 2022 Sklep o uporabi Smernic o nadzoru na podlagi tveganja 
 
17. junij 2022 Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu 
 
18. junij 2022 Sklep o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72) 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Politični dogovor o osnutku direktive o minimalni plači v EU
Francosko predsedstvo Sveta EU in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli politični dogovor o osnutku direktive o minimalni plači v EU. Direktiva naj za Slovenijo ne bi pomenila večjih pretresov. Direktiva bo vzpostavila postopke za ustrezno visoke zakonsko določene minimalne plače, spodbujala kolektivna pogajanja o teh plačah in zagotavljala ustrezno pravno zaščito za upravičence do njih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Ocena delovne uspešnosti in zakonitost odpovedi
Tožeči stranki (delavka), ki je bila zaradi izrabe letnega dopusta v prvem tromesečju leta odsotna z dela 14 delovnih dni, se odsotnost zaradi letnega dopusta ni upoštevala pri oceni delovne uspešnosti, saj bi morala zaradi pavšalnega znižanja ciljev kljub odsotnosti doseči enake rezultate kot delavci, ki v tem obdobju niso izrabili letnega dopusta. Ali je odpoved na podlagi ocene, ki ne odraža dejanske uspešnosti delavca, zakonita?

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2022:   2.007,92 €
 
in neto plača:   1.306,68 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.953,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.261,22 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? 9. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja 22. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Pravne pasti pri oglaševanju blaga in storitev
Oglaševanje je ena najpomembnejših, če ne celo najpomembnejša veščina uspešnega poslovanja podjetja. Nekatera podjetja gredo pri oglaševanju svojega blaga in storitev predaleč. Njihovi oglasi znajo biti agresivni, nedostojni, nesramni in zavajajoči. V vseh teh primerih tvegajo ne samo to, da jim bodo pristojne inšpekcijske službe izrekle (lahko tudi dokaj visoke) globe, ampak tudi to, da jim bodo potrošniki slej ko prej obrnili hrbet. V tokratnem članku nekaj več o pravnih pasteh pri oglaševanju blaga in storitev.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.