c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Maj 2022, številka 20 / letnik XIV.
 

V tokratnem tedniku izpostavljamo krajši delovnik, ki bi namesto klasičnih 40 ur tedensko trajal 30 ur. V zadnjih dneh je zaradi tega, ker je kot možnost zapisan v koalicijski pogodbi prihajajoče vlade, postal odmevna tema. Pri Združenju bank pa so ta teden pojasnjevali, kako so banke določale ceno posojil pri negativni vrednosti euriborja.

V osrednji temi izpostavljamo članek Davčna obravnava nakupa električnega skiroja, ki obravnava davčne posledice nakupa skladno s trenutno veljavno zakonodajo.

FURS je na podlagi objavljenega Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev pripravil Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev. Priloga navedenega pravilnika je tudi REK-O obrazec, ki se bo uporabljal za dohodke izplačane od 1. septembra 2022.

MJU je izdal pojasnilo v zvezi z Razlago Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 58/22) glede povračila stroškov prevoza.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Obračun DDV in intrastat poročanje pri izvozu v EU, Vračilo DDV plačanega v tujini, Plačilo za poslovno uspešnost, Stavbna pravica na zemljišču, Preizkus usposobljenosti frizerke, Odpravnina po neuspešno opravljenem poskusnem delu, Prenos telefonske številke in dostop do e-pošte po prenehanju delovnega razmerja ter članek iz sodne prakse Odmor med delovnim časom.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev Potni nalogi - na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? s Fenjo Borštnar (9. junij) in Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja z Lidijo Robnik (22. junij). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčna obravnava nakupa električnega skiroja    
Mojca Müller
   
Zavezanca zanima, kakšne so davčne posledice nakupa električnega skiroja. Nabavna vrednost skiroja z vključenim DDV znaša 2.500 evrov. Skiro bo uporabljal direktor družbe za privatne namene. Zavezanca zanima, ali (1) lahko ob nabavi električnega skiroja odbije vstopni DDV, (2) je treba od privatne rabe skiroja obračunati boniteto in (3) je strošek nakupa električnega skiroja tudi davčno priznan odhodek.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odpravnina po neuspešno opravljenem poskusnem delu
Delavca po opravljenem poskusnem delu ne nameravamo zaposliti, nas pa zanima, ali mu moramo izplačati odpravnino. Ali zaposlenemu pripada odpravnina za neuspešno opravljeno poskusno delo, če ima sklenjeno pogodbo za določen čas do enega leta? Ali zaposlenemu pripada odpravnina za neuspešno opravljeno poskusno delo, če ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, poskusno delo pa je sklenjeno za maksimalno šest mesecev?

>> Pojasnilo glede Razlage Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
MJU je izdal pojasnilo v zvezi z Razlago Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki je bila dne 29. aprila 2022 objavljena v Uradnem listu RS št. 58/22, glede povračila stroškov prevoza po prvem in drugem odstavku 5. člena, po prvem odstavku 6. člena ter po prvem odstavku 7. člena Aneksa h KPND.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Stavbna pravica na zemljišču
Društvo je z odplačno pogodbo pridobilo stavbno pravico na zemljišču z zgradbo (katero uporablja za svojo dejavnost) za maksimalno dobo 99 let. Po SRS se knjiži stavbna pravica na neopredmetena sredstva, torej konto 0030 (premoženjske pravice z določeno dobo koristnosti), v bilanci stanja pa se izkaže med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Kako razumeti to določilo?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Vračilo DDV plačanega v tujini
Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Tuje države vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten, zato lahko v določenih primerih v drugih državah zahtevamo tudi vračilo DDV, ki sicer v Sloveniji ni odbiten. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni državi pa lahko davčni zavezanec pridobi pri davčnem organu v tisti tuji državi, v kateri mu je bil zaračunan DDV.

>> Plačilo za poslovno uspešnost
Davčno ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost je bila spremenjena z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki se uporablja od 1. 1. 2022 dalje.

>> Obračun DDV in intrastat poročanje pri izvozu v EU
Slovenski davčni zavezanec (podjetje A), blago zaračuna Izraelskemu podjetju (podjetje B), blago pa na željo podjetja B odpošlje naročniku (podjetje C) direktno v Nemčijo. Zanima nas, kako je z obračunom DDV in kako s poročanjem intrastat.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. april 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2022 
 
11. maj 2022 Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov 
 
14. maj 2022 Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 
 
14. maj 2022 Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
 
14. maj 2022 Odredba o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 
 
27. maj 2022 Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen 
 
28. maj 2022 Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Digitalni boni se bodo začeli unovčevati že čez mesec dni
Vlada RS je sprejela uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), na podlagi katerega ji je prepuščena določitev štirih dokumentov: vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini, sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjava o združitvi digitalnih bonov '22, izjava o unovčitvi digitalnega bona '22.

>> Pogoj PCT je ukinjen, maske in razkuževanje rok ostajajo
V skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije in glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti različice Omikron, se ukinja pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja) za obiskovalce in uporabnike v zdravstveni dejavnosti in socialnem varstvu. Ostajata pa ukrepa obvezno nošenje mask v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti ter razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 64 - 69 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Tako sindikati kot delodajalci pri ukrepanju nove vlade stavijo na socialni dialog
Sindikati pričakujejo, da bodo podražitve energentov in goriv ublažile predvsem višje plače. Delodajalci ob tem poudarjajo, da bo morala država znati prisluhniti potrebam gospodarstva in mu pomagati prebroditi krizo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Ali bo ZPIZ odgovarjal za škodo?
Po ustaljeni sodni praksi v zvezi z odškodninsko odgovornostjo zavoda mora biti ravnanje zaposlenih takšno, da bi iz njega izhajala namera izigravanja z zakonom določene pravice na način, ki hkrati kaže tudi na očitno ravnanje proti pravilom procesnega prava. Okoliščine primera bi morale jasno kazati, da zavod pri izvajanju funkcije odstopa od potrebne skrbnosti do te mere, da je ravnanje protipravno. Kako je Višje delovno in socialno sodišče odločilo v konkretnem primeru?

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2022:   1.927,08 €
 
in neto plača:   1.240,35 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.971,72 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.271,18 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? 9. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja 22. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.