c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2022, številka 13 / letnik XIV.
 

S Finančne uprave so sporočili, da zavezancem za izvedbo pobota preveč plačanih davkov ni treba predložiti vloge, saj bo davčni organ pobot izvedel po uradni dolžnosti.

V današnji osrednji temi izpostavljamo prispevek z naslovom Javni zavod, ki opravlja različne dejavnosti, in povzemanje delovnih mest iz ustrezne kolektivne pogodbe. Prispevek se osredotoča na ureditev sistemizacije delovnih mest in ureditev delovno pravnih razmerij v omenjenih zavodih.

Finančna uprava je objavila pripomoček za izračun splošne olajšave in lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022. V zadnjem tednu so na spletni strani objavili tudi številne spremembe v pojasnilih: Bonitete, Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu, Dohodki članov volilnih organov, Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije in Mednarodna obdavčitev pokojnin.

V današnjem tedniku najdete tudi odgovore na pogosta zastavljena vprašanja v zvezi s situacijo v Ukrajini.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Kaj se sme vštevati v davčno osnovno, Alkoholiziranost na delovnem mestu s sodno prakso, Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove, Presežen prag obdavčljivega prometa in obvezna DDV identifikacija in dopolnjeno pojasnilo FURS Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV.

Ne spreglejte aprilskih spletnih seminarjev Novela Zakona o dohodnini in leto 2022 (Irena Kamenščak) in Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole (Simona Matko Počivalšek) ter Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti (Majda Strel). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Javni zavod, ki opravlja različne dejavnosti, in povzemanje delovnih mest iz ustrezne kolektivne pogodbe    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
V Sloveniji imamo kar nekaj javnih zavodov, v katerih je združeno opravljanje različnih dejavnosti, t.i. »mešani« javni zavodi, ki hkrati izvajajo dejavnosti na področju kulture, športa, turizma, mladine. Pri izvajanju naše revizijske dejavnosti na terenu smo zasledili, da pravna formalna ureditev sistemizacije delovnih mest in ureditev delovno pravnih razmerij v teh zavodih ne sledita vedno veljavnim predpisom ravno zato, ker se zanemarita vidik pretežne dejavnosti v zavodu in upoštevanje relevantne kolektivne pogodbe.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Alkoholiziranost na delovnem mestu s sodno prakso
V Sloveniji je alkoholiziranost velik družbeni problem. Je povod za številna nasilna dejanja, za trpljenje marsikatere družine in je vzrok številka ena za prometne nesreče. Precej manj se govori o alkoholiziranosti na delovnem mestu. Medtem, ko se v nekaterih dejavnostih pitje alkohola prenaša ali celo spodbuja (denimo različne obrtniške dejavnosti, gradbeništvo), pa v nekaterih drugih velja za strogo nedopustnega (denimo transport, delo na višini, zdravstvo, ipd.).

>> Odbor DZ-ja proti predlogu dviga osnovne na raven minimalne plače
Odbor DZ-ja za delo, družino, socialne zadeve in invalide včeraj ni soglašal s predlogom za spremembo zakona o minimalni plači. Ta je predvideval dvig najnižje osnovne plače na raven minimalne plače, ki znaša 1074,43 evra bruto.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Kaj se sme vštevati v davčno osnovno – primer knjiženja
Samostojni podjetnik vodi svoje knjige kot normiranec in se ukvarja s preprodajo rabljenih vozil. Zanima me, ali se njemu šteje v prihodek razlika v ceni ali vrednost po izdanem računu?

>> Izvajanje plačilnih storitev na dan 15. april 2022
Na veliki petek, 15. aprila 2022, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Zavezancem za izvedbo pobota preveč plačanih davkov ni potrebno predložiti vloge
FURS sporoča, da zavezancem v primeru obveznosti iz naslova preplačila davkov ni potrebno podajati posebnih vlog za izvedbo pobota, saj davčni organ pobot izvede po uradni dolžnosti.

>> Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove
Davčni zavezanci smo nestrpno čakali objavo novele > ZDoh-2 , ne le zaradi nižje obdavčitve dohodkov in kapitala, temveč tudi zaradi spremembe davčne obravnave oproščenih prispevkov. Slednja sprememba velja že za leto 2021.

>> Pojasnilo FURS: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV
FURS je izdal dopolnjeno pojasnilo št. 0920-5312/2020, z dne 15. aprila 2020 in 28. marca 2022, v katerem odgovarjajo na zastavljeno vprašanje, ali samostojni podjetnik posameznik, ki je kot izvajalec storitev osebne asistence po ZOA vpisan v register, izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila DDV od opravljenih storitev osebne asistence, glede na to, da mu za to ni bila podeljena koncesija.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. januar 2022 Poročilo o gibanju plač za januar 2022 
 
1. februar 2022 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2022 
 
1. marec 2022 Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad 
 
24. marec 2022 Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 
 
25. marec 2022 Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito 
 
26. marec 2022 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
 
26. marec 2022 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 
 
26. marec 2022 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine 
 
26. marec 2022 Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine 
 
26. marec 2022 Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
 
26. marec 2022 Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
 
26. marec 2022 Zakon o voznikih (ZVoz-1) 
 
1. april 2022 Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022 
 
9. april 2022 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
9. april 2022 Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) 
 
9. april 2022 Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91) 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela
9. aprila bo začela veljati sprememba > Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki določa, da nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela ne more biti manjše od 60 % minimalne plače, ki je določena z ZMinP. Ne glede na to je za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 % minimalne plače, najnižje nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je zavarovan. Pred spremembo je bilo določeno, da nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače. Nova ureditev se uporablja pri obračunu nadomestil od 1. maja.

>> Spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 40/2022 z dne, 22. marca 2022 so bile objavljene spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 41 - 44 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Ne pozabite na oddajo letnega poročila o odpadkih, rok je 31. marec
Najkasneje do 31. marca 2022 morajo, v skladu z Uredbo o odpadkih, izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov Agenciji RS za okolje predložiti letno poročilo o odpadkih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vrstni red plačila davka
Glede vprašanja, ali obstoj preplačila davka na enem kontu ob hkratnem obstoju neplačanega davka na drugem pomeni, da je davčni zavezanec neplačnik, je Vrhovno sodišče revizijo zavrnilo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je pojem preplačila, kot izhaja iz 97. in 97.a člena ZDavP-2, ožji, kot ga razume revidentka. Preplačilo pomeni, da je davčni zavezanec plačal davčno obveznost, ki je ni bil dolžan plačati, torej obveznost, ki ni nastala oziroma ne izhaja ne iz odmerne odločbe oziroma drugega akta davčnega organa niti iz predloženega davčnega obračuna ali njegovega popravka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2022:   1.923,92 €
 
in neto plača:   1.236,33 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.024,20 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.312,38 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Novela Zakona o dohodnini in leto 2022 7. 04. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Simona Matko Počivalšek
Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole 12. 04. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Majda Strel
Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti 21. 04. 2022 10:00:00 139,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.