c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2022, številka 12 / letnik XIV.
 

Od včeraj je v veljavi novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša kar nekaj razbremenitev tako pri obdavčitvi plač kot kapitala in vpliva na REK obrazce!

V današnji osrednji temi izpostavljamo aktualno temo o organizatorjih volilnih kampanj, ki jim Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) določa številne obveznosti. V članku pojasnjujmo pravila za izvajanje in financiranje volilnih kampanj, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah.

Finančna uprava je objavila podrobnejša pojasnila v zvezi z izvajanjem novele ZDoh-2Z in zavezancem podala usmeritve ter pojasnila, ki se nanašajo na postopke, v katerih lahko uveljavljajo svoje pravice. Objavili so tudi obvestilo o višini pavšalnih prispevkov v letu 2022 skladno s spremembo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki velja od 1. aprila dalje.

V današnjem tedniku najdete tudi odgovore na najpogostejša vprašanje glede energetskega dodatka.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: V veljavi novela Zakona o dohodnini, Izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine, Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun, Izstavitev računa za opravljeno storitev hrvaškemu davčnemu zavezancu, Izračun zamudnih obresti pri prepozno plačanem računu in Objava podatkov zaposlenih na oglasni deski.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev Novela Zakona o dohodnini in leto 2022 (Irena Kamenščak) in Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole (Simona Matko Počivalšek). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Tudi organizatorji volilnih kampanj s številnimi obveznostmi    
mag. Mojca Kunšek
   
Pravila izvajanja volilnih kampanj določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki uvršča v volilno kampanjo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah. Sem pa sodijo tudi propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo oz. predvolilni shodi.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sporočil, da Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) predvideva izplačilo dodatka do 15. aprila, nakazila pa bodo na računih upravičencev 12. aprila.

>> Spremembe na REK obrazcih
Novela ZDoh-2Z prinaša novosti, ki vplivajo tudi na predlaganje REK obrazcev.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun
Odpravnina predstavlja obliko varstva dohodka v primeru prenehanja delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Gre za enkratno izplačilo, njen znesek pa je med drugim odvisen od delovne dobe in višine delavčeve plače. Odpravnina je v veljavni delovnopravni zakonodaji najbolj celovito urejena v 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kjer so določene delavčeva pravica do odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, osnova za izračun odpravnine in minimalna višina odpravnine po zakonu. Opozoriti je treba, da je v zakonu določena višina minimalni standard, ki se s kolektivnimi pogodbami ali pogodbo o zaposlitvi lahko dogovori za delavca ugodneje.

>> Objava podatkov zaposlenih na oglasni deski
Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da ste do sedaj imeli prakso, da ste na oglasni deski, ki je dostopna zaposlenim, objavili ime in priimek zaposlenega, razpored delovnih ur, dopust in število ur zaposlenega do konca meseca. Sedaj to prakso spreminjate in bi objavili manj podatkov. Zanima vas, ali je to v skladu z zakonodajo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Podrobnejše informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2Z
FURS v prvem delu dokumenta podaja informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2, v drugem delu pa davčnim zavezancem podaja usmeritve in pojasnila, ki se nanaša na postopke, v katerih lahko uveljavljajo svoje pravice iz novele ZDoh-2Z.

>> Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2022
FURS je na svoji spletni strani objavil obvestilo o višini pavšalnih prispevkov v letu 2022 skladno s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 38/2022), ki bodo spremenjeni od 1. aprila dalje.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
18. marec 2022 Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
 
19. marec 2022 Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 
 
21. marec 2022 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji 
 
22. marec 2022 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
1. april 2022 Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu 
 
1. april 2022 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
 
5. april 2022 Zakon o finančni upravi (ZFU) 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> V veljavi novela Zakona o dohodnini
Od 22. marca je v veljavi novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša kar nekaj razbremenitev, tako pri obdavčitvi plač, kot pri kapitalu. Prek postopnega dviga splošne olajšave se bodo zvišale neto plače, manj bo med drugim obdavčeno trgovanje z vrednostnimi papirji in oddajanje nepremičnin. Rešitve veljajo tudi za nazaj, od začetka tega leta.

>> Spremembe Zakona o finančni upravi
S 5. aprilom začnejo veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o finančni upravi (ZFU), ki na novo določajo pristojnost finančnih uradov glede razdelitve nalog, uvajajo kolegijsko odločanje za zahtevnejše primere davčnih nadzorov s kolegijem treh uradnih oseb, uvajajo posebno ureditev odvzema pooblastil uradni osebi, v kolikor se ugotovijo ponavljajoče nepravilnosti v postopkih odločanja in dopolnjujejo pogoje za uvedbo finančne preiskave.

>> Povprečna letna stopnja davka in prispevkov za leto 2021
V Uradnem listu RS št. 39/2022 je bila objavljena povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji za leto 2021 in ta znaša 35,50 %.

>> Najnižja bruto urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
Skladno s sprejeto Odredbo je določena nova bruto urna postavka izvajalca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, ki ne sme biti nižja od 5,79 eura.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 37 - 40 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Odgovori na najpogostejša vprašanja glede energetskega dodatka
Energetski solidarnostni dodatek: kdo ga dobi, koliko znaša, kako se ga dobi, ali moram vložiti vlogo, ali lahko denar porabim za kaj drugega ...? Odgovori na najpogostejša vprašanja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Posebna pravila o prodaji določenega premoženja
Dolžnica se je pritožila zoper sklep, s katerim ji je sodišče prve stopnje naložilo, da mora izprazniti nepremičnino in jo izročiti upravitelju. Sodišču je predlagala, da izvede etažiranje nepremičnine in ji omogoči, da ostane v predmetni nepremičnini. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da dolžnica ni uspela uveljaviti svojega stališča, da ima zaradi tega, ker del nepremičnine, ki se prodaja, predstavlja njen dom, tudi pravico v postopku osebnega stečaja na njem zadržati lastninsko pravico oziroma ga iz prodaje izločiti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2022:   1.923,92 €
 
in neto plača:   1.236,33 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.024,20 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.312,38 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Novela Zakona o dohodnini in leto 2022 7. 04. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Simona Matko Počivalšek
Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole 12. 04. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.