c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2022, številka 08 / letnik XIV.
 

Vlada z novim odlokom, ki je začel veljati v ponedeljek, ukinja omejitve zbiranja in izpolnjevanje pogoja PCT, izjema so le najbolj kritične dejavnosti.

FURS bo v letu 2022 največji delež inšpekcijskih nadzorov na davkih izvedla na področju davka na dodano vrednost (DDV), nadzora davka od dohodkov pravnih oseb, davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in drugih dajatev. Kompleksnejše in večje utaje davkov bodo obravnavali v okviru finančnih preiskav.

V osrednji temi tokrat izpostavljamo aktualno temo Na pragu predložitve letnega poročila in med drugim opozarjamo na spremembe iz novele ZGD-1K, ki jih bodo morali upoštevati zavezanci pri predložitvi letnega poročila.

ZZZS je objavil izračune skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samozaposlenega, in sicer s 30 na 20 delovnih dni, skladno s sprejetima novelo ZDR-1C in novelo ZZVZZ-R.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Delodajalci odslej manj obremenjeni z bolezninami, Nadomestilo plače v primeru starševskega dopusta, Računovodska obravnava nadgradnje aplikacije spletne trgovine, Uskladitev nadomestil plač v breme ZZZS s 1. marcem 2022 in DDV obravnava subvencij in odbitni delež.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih, ki bo 15. marca in ga bo vodila Simona Matko Počivalšek. Ne spreglejte niti 22. marca, ko bomo izvedli spletni seminar Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun, s predavateljico Tanjo Bohl. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Na pragu predložitve letnega poročila    
mag. Mojca Kunšek
   
Prihaja čas, ko bodo morali poslovni subjekti Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti letno poročilo. Pri predložitvi letnega poročila bodo tokrat morali zavezanci upoštevati tudi spremembe, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah oz. novela ZGD-1K.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Delodajalci odslej manj obremenjeni z bolezninami
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih t.i. novelo ZDR-1C so postavljena nova merila obravnave dolgotrajne odsotnosti zaposlenega in posledično tudi obračuna nadomestila za čas njegove odsotnosti.

>> Nadomestilo plače v primeru starševskega dopusta
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja tega zakona. Poleg tega v drugi točki 5. člena ZSDP-1 določa nadomestilo kot nadomestilo plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo po ZSDP-1 in vključuje materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Računovodska obravnava nadgradnje aplikacije spletne trgovine
Podjetje s spletno trgovino je nadgradilo spletno aplikacijo z novimi funkcionalnostmi. Z nadgradnjo so delno nadomestili obstoječo 'staro' aplikacijo, del funkcionalnosti pa je nov oziroma gre za čisto nove funkcionalnosti, ki jih prej ni bilo in bodo delovale na stari platformi. Zanima jih, ali lahko nadgradnjo aplikacije pripoznajo kot neopredmeteno osnovno sredstvo.

>> Uskladitev nadomestil plač v breme ZZZS s 1. marcem
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) predvideva uskladitev osnove za odmero nadomestila, vendar le v primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> FURS: Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov za leto 2022
Finančna uprava RS bo v letu 2022 največji delež inšpekcijskih nadzorov na davkih izvedla na področju davka na dodano vrednost (DDV), sledi nadzor davka od dohodkov pravnih oseb, davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in drugih dajatev. Kompleksnejše in večje utaje davkov bodo obravnavane v okviru finančnih preiskav.

>> DDV obravnava subvencij in odbitni delež
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da se humanitarno društvo ukvarja z obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnostjo ter odbija DDV na podlagi odbitnega deleža. Društvo prejeme subvencijo s strani Ministrstva za plače zaposlenih, ki izvajajo nepridobitno dejavnost. Naročnico zanima ali mora pri izračunu odbitnega deleža v imenovalcu upoštevati znesek subvencij prejetih od države?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Poslanci potrdili energetske vavčerje
Državni zbor je včeraj podprl zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. Ta predvideva enkratni dodatek - znan kot energetski vavčer - za 710.000 prebivalcev, izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev, tudi etažnih, ter začasno, trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin, ki naj bi za okoli 30 odstotkov znižala zneske na položnicah. Poslanci so sprejeli tudi zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

>> DZ sprejel Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela
Poslanci DZ so podprli zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela. Ta med drugim zvišuje obseg začasnega in občasnega dela z največ 60 ur mesečno na 90 ur mesečno. Upokojenec lahko po novem dela opravlja tudi 120 ur mesečno, a največ trikrat letno. Interventna ureditev velja do konca letošnjega leta, možnosti podaljšanja pa ni.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Novosti glede pogoja PCT in brezplačnega testiranja
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki velja od 21. februarja 2022, ob upoštevanju spremenjene epidemiološke situacije ukinja omejitve zbiranja, javnih prireditev in shodov ter tudi izpolnjevanje pogoja PCT, izjema so le najbolj kritične dejavnosti. Med ukrepi, ki ostajajo, so razkuževanje, varnostna razdalja, uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih in v šolah, razen do sedaj veljavnih izjem. V šolah se ukinja samotestiranje.

>> Podaljšanje ukrepov v upravnih zadevah
Z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki velja od 19. februarja 2022, se podaljšujejo začasni ukrepi, ki so usmerjeni k zmanjševanju možnosti širjenja nalezljive bolezni in posledično tveganju za začasno zaprtje ali znatno omejeno delovanje organov v upravnih zadevah zaradi okužb zaposlenih (nekatere upravne enote so bile že prisiljene v začasno zaprtje krajevnih uradov).

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
» Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije; veljavnost od 5.3.2022 - sprememba
» Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 21.2.2022
» Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah; veljavnost od: 19.2.2022
» Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19; veljavnost od: 5.3.2022
» Sklep o uporabi Smernic o poročanju o neuspešnih poravnavah na podlagi člena 7 uredbe o centralnih depotnih družbah; veljavnost: od 19.2.2022
» Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2022; veljavnost: od 1.1.2022
» Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost do: 18.2.2022 - prenehanje veljavnosti
» Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost do: 18.2.2022 - prenehanje veljavnosti
» Sklep o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19; veljavnost do: 18.2.2022 - prenehanje veljavnosti
» Sklep o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19; veljavnost do: 18.2.2022 - prenehanje veljavnosti

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 - 23/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Pozitivno razpoloženje v gospodarstvu se februarja nadaljuje
Februarja se je nadaljevalo pozitivno razpoloženje v gospodarstvu. Vrednost kazalnika gospodarske klime je dosegla 6,8 odstotne točke in se je na mesečni ravni povečala za 1,2 odstotne točke, na letni pa za 10,1 odstotne točke, je sporočil Surs.

>> Slovenska podjetja na direktivo o zaščiti žvižgačev pripravljena pomanjkljivo
Slovenska podjetja niso zadostno seznanjena z zahtevami evropske direktive o zaščiti žvižgačev in so pomanjkljivo pripravljena na njihovo izpolnjevanje, je pokazala anketa družbe EY Slovenija. Direktivo, ki je začela veljati decembra lani, naj bi v slovenski pravni red prenesel zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je že bil v javni obravnavi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Načelo prirejenosti postopkov
Upnik se je pritožil zoper sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe, s katero je želel zavarovati svojo izločitveno pravico oziroma lastninsko pravico na solastniškem deležu parcele. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da sodišče v postopku izdaje začasne odredbe ne more nalagati drugemu sodišču, kako naj v posameznem postopku odloči oziroma ne odloči in kako naj postopa. V obravnavanem primeru, ko gre za izdajo začasne odredbe pred vložitvijo tožbe v gospodarskem sporu, pravdno sodišče ne more posegati v (tudi že pravnomočne) odločitve stečajnega sodišča, saj bi bilo to v nasprotju z načelom prirejenosti postopkov.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2021:   2.064,12 €
 
in neto plača:   1.336,82 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.011,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.306,39 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Simona Matko Počivalšek
Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih 15.3.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun 22.3.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.